vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

nkoc

Om de overlevingskans van jeugdige kankerpatiënten te vergroten, hebben ouders en behandelaars zich verenigd in het Nationaal Kinderoncologisch Centrum (NKOC), dat topzorg en toponderzoek wil concentreren op één locatie. Het Haga Ziekenhuis in Den Haag vroeg cepezed een plan te maken dat de instelling zou interesseren voor de Hofstad. Het NKOC koos voor Amsterdam vanwege de daar al aanwezige oncologische kennis en infrastructuur, maar richt zich inmiddels toch op Utrecht omdat daar meer specifiek kindgerichte zorg aanwezig is. De universitaire ziekenhuizen waar de kinderkankerzorg nu nog plaatsvindt, willen hun plaats echter niet afstaan en ondermijnen vooralsnog de voortgang.

cepezed heeft zijn plan voor een NKOC naast de Haga-vestiging Leyweg gericht op een vanzelfsprekende afbakening van het ziekenhuisterrein, een hoge verblijfswaarde en een herkenbaar gezicht. Daarnaast heeft het bureau natuurlijk veel aandacht besteed aan de functionaliteit, efficiëntie en logistiek.

Het ontwerp houdt er rekening mee dat niet alle patiënten even lang in het ziekenhuis verblijven, dat patiënten in leeftijd variëren en dat de impact van de ziekte per patiënt en vorderingsstadium verschilt. Gezocht is naar een gebouw dat voor alle patiënten en hun families vriendelijk en prettig is en daarnaast aangenaam en praktisch voor de staf.

De grote ruimtebehoefte is niet vertaald naar één monolithisch volume, maar voor een optimale verblijfskwaliteit gevat in een reeks onderling verbonden, kleinschaliger gebouwvleugels met een paviljoenachtige sfeer en maximaal zicht op het naastgelegen park. Voor de researchonderdelen is een toren van vijftien verdiepingen voorzien. De toren en gebouwvleugels staan haaks op de Leyweg en zijn verbonden middels transparante, deels groen ingerichte atria en een vier verdiepingen hoge serre aan de stadzijde. Deze vormt een overdekte straat die een goede zichtrelatie met de buitenruimte heeft, een levendig beeld schept en functioneert als verkeers- en verblijfshal voor patiënten, hun familie en andere bezoekers. Over de volle lengte heeft het gebouw twee verkeersaorta’s. De ene is meer publiek, de andere meer besloten en vooral bedoeld voor de medische staf en het beddentransport. Via aftakkingen is iedere positie in het gebouw snel en efficiënt bereikbaar.

den haag / nederland

vorige pagina
volgende pagina