vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

nieuwe duinweg

Een verouderd kantoorcluster uit de jaren ’80 is gesitueerd in een reeks van villa’s langs de meanderende Nieuwe Parklaan tussen Den Haag en Scheveningen. Door zijn lichtgrijze gevelpanelen en geaccidenteerd bouwvolume vormt het pand een dissonant met zijn buren. De gebouwstructuur is voor een kantoor vrij gefragmenteerd, de installaties zijn verouderd en de gevels hebben bouwfysische problemen. Investeerder Qmulus gaf cepezed studieopdracht om het kantoor om te vormen tot hoogwaardige, nul op de meter, appartementen. cepezeds concept richt zich op maximaal inzetten van de kwaliteiten van de bestaande gebouwcompositie en met een paar gerichte ingrepen te veranderen wat nodig is. Zo zijn de korrelgrootte van het gebouw en het parkeersouterrain goede vertrekpunten voor het nieuwe gebruik. De gebouwstructuur met centrale stijgpunten is geoptimaliseerd en geschikt gemaakt voor woningen met behoud van het doorzicht en daglicht in het centrale gebied. De oorspronkelijke raamindeling is goeddeels in stand gebleven en verspringingen in het volume zijn benut voor woonruimte en dakterrassen. De oorspronkelijke bouwvolumes kenmerken zich door een erkerstructuur. Deze is benut om balkons, gevat in een licht frame, aan te takken. Het hellende terrein wordt sterk vergroend en ingezet om wonen in het groen aan de Nieuwe Parklaan te realiseren zodat de plint geactiveerd is. De lagere delen van het terrein bevatten compact parkeren uit het zicht aan de nieuwe duinwegzijde. De keramische tegel gevelbekleding pakt de toon en kleur van de oude gemetselde omheining van het kavel en maakt dat het gebouw zich op moderne maar vanzelfsprekende wijze voegt in de reeks van bakstenen villa’s langs de Nieuwe Parklaan.

nieuwe duinweg, den haag

opdrachtgever
qmulus

vorige pagina
volgende pagina