vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

heerema

De Nederlandse onderneming in het ontwerpen, bouwen, installeren en vervoeren van uiteenlopende faciliteiten in de offshore-industrie Heerema zag al enige tijd uit naar een nieuw hoofdkantoor. cepezed maakte een ontwerp voor een kavel langs de spoorlijn in Leiden dat goed in de smaak viel, maar om uiteenlopende redenen geen doorgang vond.

Conceptueel is het gebouw samengesteld uit verschillende deelvolumes die bij elkaar één geheel vormen dat naadloos binnen de kavelcontouren past. Een acht lagen tellend, rechthoekig volume met afgeschuinde kop aan de zijde van de Plesmanlaan bevat de parkeerfuncties. De parkeerlagen zijn verbonden via hellingbanen die aan de Schipholwegzijde een afgeronde verdikking conform de kavelcontour vormen. Op korte afstand naast het parkeervolume zijn in een ander rechthoekig blok de kantoorfuncties ondergebracht. Dit volume is hoger dan het parkeerblok en steekt hier met zijn bovenste lagen overheen. De koppen kenmerken zich door drie lagen hoge ruimten met een bijpassend programma als vergader-, lounge-, ontmoetingsruimte of bedrijfsrestaurant. Het dak van de afgeronde hellingbanen fungeert als daktuin voor het kantoorvolume. Tussen het parkeer- en kantoorvolume bevindt zich een kern met het verticaal transport en ontsluitings-/beveiligingsvoorzieningen. In de oksel van de twee is een wigvormig volume tegen de kantoren gepositioneerd. Dit bevat een atrium over de volle hoogte van het gebouw waarin de kantoorverdiepingen steeds gedeeltelijk doorlopen; grenzend aan het atrium lopen ze van beneden naar boven trapsgewijs terug en vormen zo een terrasachtige opzet waarin ook een cascadetrap is opgenomen. Dit brengt een sterke verticale verbinding tussen de verdiepingen tot stand en genereert daarnaast een grote mate van ruimtelijke beleving. Doordat de parkeerfuncties zich niet onder maar bezijden de kantoren bevinden, kan men parkeren naast de eigen werkplek; zeker bij binnenstedelijke kantoren is dit een weinig voorkomende luxe. Door het parkeren verticaal te organiseren in plaats van horizontaal in de onderste lagen, blijft de plint van het gebouw bovendien grotendeels beschikbaar voor een galerij waarin bijvoorbeeld bedrijfsexposities kunnen plaatsvinden.
leiden / nederland

opdrachtgever
am / du prie bouw & ontwikkeling

vorige pagina
volgende pagina