english zoeken route & contact
volgende pagina

1931 congrescentrum

De Brabanthallen in Den Bosch zijn ooit gebouwd als het grootste overdekte veemarktcomplex van Europa en richten zich inmiddels helemaal op beurzen, congressen en uiteenlopende evenementen als popconcerten en sportwedstrijden. In een eerdere fase stelde cepezed al een ontwikkelingsvisie voor het hele complex op en ontwierp het bureau de radicale herstructurering, restauratie en uitbreiding van het beurs- en evenementengedeelte. Nu heeft het bureau ook de uit 1931 stammende, monumentale Heusden-Altenahallen met het bijbehorende entreegebouw omgevormd tot modern congrescentrum voorzien van de meest actuele voorzieningen en faciliteiten.

1931 Congrescentrum beslaat zo’n 8.000 m2 en omvat onder meer drie grote congreszalen die met behulp van een flexibel indelingsysteem in verschillende configuraties zijn samen te voegen. Kleinere of deelgroepen kunnen gebruik maken van als doos-in-doos in de hallen geplaatste paviljoens. Deze zijn eveneens voorzien van alle moderne presentatie- en vergadervoorzieningen en zijn ten behoeve van veranderlijk gebruik eveneens flexibel in te delen. De voorruimte van de hallen fungeert als foyer en ontvangst. In het royale, al jaren in onbruik geraakte entreegebouw met daarin de vroegere beheerderswoning zijn onder meer het restaurant en het café ondergebracht. De bestaande kelder is uitgediept en heringedeeld en bevat nu de spoel- en voorbereidingskeukens.

Alle ruimten genieten volop daglicht. Hiertoe zijn onder meer de authentieke, puntvormige daklichten in ere hersteld. Ook is veel aandacht is besteed aan een goede akoestiek. Bij grote bijeenkomsten moeten alle bezoekers de gebeurtenissen immers goed kunnen volgen, terwijl simultane bijeenkomsten geen last van elkaar mogen ondervinden. Akoestische voorzieningen zijn onder meer opgenomen in de plafondafwerking van geprofileerde en geperforeerde staalplaten, waarin ook het sprinklersysteem en de verlichting zijn geïntegreerd. De installaties zijn zoveel mogelijk beperkt en voor zover aanwezig afgestemd op flexibel gebruik. De installatiebehuizing is weggewerkt onder de inbouwpaviljoens, terwijl de luchtbehandelingskasten uit het zicht zijn weggewerkt op het dak van de nieuwbouw.

's hertogenbosch / nederland

opdrachtgever
n.v. maatschappij tot exploitatie van industriegebouwen

volgende pagina