vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

gemeentehuis vlaardingen

Veel Nederlandse stadhuizen zijn momenteel verouderd. Zo ook dat van de gemeente Vlaardingen, die inzette op nieuwbouw. Deze zou de drie bestaande locaties verenigen, duurzamer zijn, leiden tot lagere energie- en onderhoudskosten alsmede een verbeterde gebruiksvriendelijkheid en dienstverlening teweegbrengen. Het historische stadhuis aan de markt zou daarbij als bestuurscentrum behouden blijven. Na verschillende voorronden selecteerde de gemeente drie architecten voor een schetsontwerp, verkoos er vervolgens één, maar blies de onderneming voortijdig af en beraadt zich nu op het hergebruik van de bestaande bouw.

Het plan van cepezed is niet alleen gericht op een aangenaam, uitnodigend stadhuis, maar ook op verbetering van de stedenbouwkundige situatie. Het verbindt de nieuwe en historische bouw niet bovengronds, zoals de andere plannen, maar creëert door een ondergrondse connectie op maaiveldniveau ruimte voor een vrije doorgang tussen beide bouwdelen. Dit schept lucht en ruimte, conserveert het zicht op de historische stadhuisgevel en constitueert een publieksplein dat doorloopt in het nieuwe bouwdeel. Het plan herstelt tevens de gevelwanden in het omliggende gebied, zodat heldere, prettige en levendige straten zonder nissen, vergeten hoeken en achterkanten ontstaan. Kenmerkende bomenrijen zijn behouden en voortgezet langs het nieuwe gebouw. Op het dak van de transparante en flexibel indeelbare nieuwbouw is een groene promenade opgenomen die goed past in de structuur van boomomgordingen zoals ook de kerk en markt die kennen en die het dak bovendien verblijfswaarde en een prettig aanzicht geeft.

De verschillende functies van de nieuwbouw sluiten aan op de karakteristieken van de omliggende straten. Zo sluiten de stadswinkel, een deel van het restaurant en het stadsinformatiecentrum aan op de Waalstraat, die het karakter van een winkelstraat heeft. De bibliotheek ligt langs het rustiger deel van het Westnieuwland.

Zowel ruimtelijk als organisatorisch vormen de nieuwbouw en het bestuurscentrum een krachtige eenheid. In volume en de zorgvuldigheid van detaillering harmoniëren ze volledig, terwijl de materialisatie sterk contrasteert. Beide bouwdelen hebben zo een sterk eigen karakter en komen optimaal tot hun recht.
vlaardingen / nederland

opdrachtgever
gemeente vlaardingen

vorige pagina
volgende pagina