vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

vu.nu

De campus van de Vrije Universiteit in Amsterdam is volop in ontwikkeling. De komende jaren verrijzen er onder meer verschillende nieuwe gebouwen en vormt het campusplein zich om tot centraal ontmoetingspunt met een landschappelijke inrichting en hoge verblijfswaarde. cepezed maakte een plan voor een ruim 31.000 m² tellend gebouw met onderwijsfuncties, laboratoria, kantoren en commerciële ruimte. In een later stadium werd het project binnen een andere procedure aan een andere architect gegund.

Het ontwerp bestaat uit twee langgerekte beuken verbonden door een atrium onder een transparant en bollend dak. Vanwege geplande directe belending zijn de beuken in oost-westrichting georiënteerd, wat wederzijdse inkijk beperkt en tevens maakt dat de noordelijke beuk uitkijkt over de De Boelelaan en de zuidelijke beuk over het nieuw in te richten campusplein. Tussen de beuken in bevindt zich een wigvormig atrium dat voldoende daglicht binnen de dichte stedenbouwkundige context garandeert en tevens belangrijk bijdraagt aan de ruimtelijke beleving. De twee gebouwbeuken zijn verbonden door luchtbruggen, de verdiepingen door trappen, roltrappen en liften. De atriumvloer is getrapt, wat leidt tot een constellatie van verschillende sky plaza’s en zo tot een grote mate van ruimtelijke diversiteit. De plint van twee verdiepingen is transparant gematerialiseerd, wat een uitnodigende uitstraling constitueert. Aan de zuidkant fungeert het gebouw zo als het ware als voortzetting van het campusplein, terwijl vanaf de De Boelelaan ook een goed zicht op het achterliggende campusplein bestaat. Het gebouw vormt zo een beschutte verbinding tussen de buiten- en binnenzijde van de campus. Bij de indeling van het gebouw is goed rekening gehouden met de verschillende typen sferen en gebruik; het betreft immers een multi-use gebouw met enerzijds een levendige, bruisende en uitnodigende atmosfeer en anderzijds een functie als brandpunt van rust, concentratie, contemplatie en kennisoverdracht. Het samengaan van deze contrasterende kwaliteiten is goed te realiseren door een weloverwogen indeling en bouwfysische uitvoering. De gevels van de bovengelegen bouwlagen kennen een horizontale geleding met een krachtige uitstraling die aansluit op de geleding van veel andere gebouwen op het VU-terrein.
amsterdam / nederland

opdrachtgever
ovg

vorige pagina
volgende pagina