menu sluiten

cepezed en cepezedinterieur ontwerpen nieuw coenecoop

cepezed

cepezed is uit achttien architectenbureaus geselecteerd het nieuwe Coenecoop College in Waddinxveen te ontwerpen! Integraal en in samenhang met de architectuur ontwerpt cepezedinterieur de binnenwereld van het nieuwe gebouw. Het Coenecoop College biedt onderwijs aan ruim 950 vmbo-, havo- en vwo-scholieren.

verbindende pergola’s

De nieuwbouw bestaat in het schetsontwerp uit twee rechthoekige onderwijsvolumes van ieder drie lagen met een transparant, centraal atrium ertussen. De volumes hebben een flexibel indeelbare kolomstructuur waarin de leslokalen langs de gevels liggen en veel daglicht ontvangen. Het ene volume ligt ten opzichte van het andere een stramiendeel naar achteren. Langs de noordgevel van het ene blok en de zuidgevel van het andere liggen in het plan houten pergolastructuren die het grid vervolmaken en de visuele eenheid tussen beide bouwdelen versterken. De pergolastructuren zetten zich voort langs de kopgevels van het schoolgebouw.

school van het dorp

Binnen de eerste opzet vormt het atrium de verbindende schakel tussen de bouwdelen en een dynamische omgeving. Het functioneert als entree, als aula en als hoofdontsluiting voor de bouwdelen aan weerszijden. Het herbergt de hoofdtrap die één geheel vormt met een speelse tribune met zitjes. Dit houten element sluit op de eerste verdieping aan op een royale loopbrug met verblijfsruimte die beide bouwblokken met elkaar verbindt. Nog een trap leidt naar een loopbrug op de tweede etage. Aan weerszijden van de bruggen bevinden zich kluisjes die ook zitelementen vormen. Daarachter, tussen de lokalen in, liggen de leerpleinen, die ook functioneren als uitloop van het atrium. Het atrium zelf is in de avonden en weekenden zelfstandig te verhuren, wat bijdraagt aan het gewenste karakter van het Coenecoop als ‘school van het dorp’.

welzijn en groen

Voor een gezonde leeromgeving met een aangenaam verblijfsklimaat en goede oriëntatiemogelijkheden zijn zichtlijnen lang en loopt het groen van het omliggende terrein door het atrium en de school in. Zo worden ook de loopbruggen uitgevoerd met substantieel groen. De grotendeels transparante gevels dragen sterk bij aan de relatie tussen binnen en buiten. Het nieuwe onderwijsgebouw zal daarnaast gasloos zijn en voldoen aan de eisen van zowel Frisse Scholen als BENG. Het interieur heeft per bouwblok en verdieping een andere kleur, wat bijdraagt aan de leesbaarheid en identiteit van de verschillende plekken in het gebouw.

voortgang

De gesprekken met de gebruikers om de ontwerpvisie verder vorm te geven hebben al plaatsgevonden. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt in nauwe samenwerking met het Coenecoop College en risicodragend projectmanager HEVO. De oplevering en ingebruikname staan gepland voor medio 2023.

cepezed
cepezed
contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000