menu sluiten

Plaats voor nieuwe leervormen in bijna opgeleverd Coenecoop College

Lucas van der Wee

In Waddinxveen vordert de bouw van het Coenecoop College. ‘Ik ben net weer even in het gebouw geweest’, zegt rector Ivor Bergsma als we hem bellen. ‘Hier spreekt een heel gelukkige directeur, ik kan niet anders zeggen’. Het ontwerp faciliteert het nieuwe onderwijs dat Coenecoop sinds een paar jaar aanbiedt, waarin naast kennis aandacht is voor communicatie, assertiviteit, samenwerking en zelfstandigheid.

nieuw gebouw voor nieuw onderwijs
‘We zijn al overgestapt naar nieuw onderwijs, maar maken nu nog gebruik van een standaard schoolgebouw uit de jaren 80, met lokalen aan lange gangen. Het is mooi om te zien dat dit straks op zijn plek valt, de nieuwbouw bezegelt dan die nieuwe methode. We krijgen veel open ruimte en minder lokalen, verschillende zitjes, hoog en laag, geen standaardoplossingen. Je kunt nu al voelen dat het een heel prettige plek is om te zijn, ruim en licht. Ook de nieuwe multifunctionele ruimtes sluiten aan op onze onderwijsmethode.’

rumoer, ruis, rust
‘cepezed verdeelde het gebouw in zones met rumoer, ruis en rust. Dit was geen specifieke vraag van ons, maar ik ben er heel blij mee. Het gebouw is nu zo ver af dat je je hier ook echt iets bij voor kunt stellen. Het atrium, waar de scholieren binnenkomen en in de pauzes zijn, mag rumoerig zijn. In de overgang naar de rustruimtes neemt het rumoer af, daar is ruis. En waar een leersfeer hangt is rust. Dit ondersteunt ons in het onderwijs dat we willen geven. Het gebouw faciliteert ons verhaal.’

benaderbaar
‘Dat cepezed contact een belangrijk aspect vindt tijdens het ontwerp- en bouwproces, kan ik alleen maar onderschrijven. De communicatie was laagdrempelig en de architect van Coenecoop was altijd aanspreekbaar. cepezed denkt mee, zelfs nu nog wordt naar oplossingen gezocht voor onze wensen. Je hoort wel van spanning tussen opdrachtgevers en architecten, omdat de een het gebruik belangrijk vindt en de ander de esthetiek. Maar bij Coenecoop was die relatie helemaal niet gespannen. cepezed is verre van star.’

mooi
‘Het atrium wordt een heel mooi onderdeel van het gebouw: een indrukwekkend grote, open ruimte met een volledig glazen pui. Sowieso is de ruimtelijke indeling van het gebouw mooi, alle ruimte die er is komt tot zijn recht. De grote elementen, zoals de houten podiumtrap in het atrium, de wenteltrap van de eerste naar de tweede verdieping en de balie zijn ook mooi. Ik ben blij met de keuze voor bamboe.’

Het exterieur is zo goed als gereed, op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het interieur. De oplevering staat deze zomer gepland. Vanaf september zal het gebouw in gebruik genomen worden.

Meer weten? Bekijk de projectpagina Coenecoop College.

Lucas van der Wee
Lucas van der Wee
cepezed
cepezed
contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000