menu sluiten

constipatie

cepezed

Voor bouwers en architecten vormen aanbestedings- en andere competitietrajecten het begin van de voedselketen; zij zijn cruciaal voor de continuïteit en een gezonde bedrijfsvoering.

Het aantal uitvragen en uitnodigingen hiervoor is echter verre van continu en kenmerkt zich veelal door grote fluctuaties. Over een langere tijdsspanne is de economische conjunctuur hierin vanzelf een factor, maar ook op kortere termijn zijn golfbewegingen zichtbaar. Vaste seizoenpieken zijn ieder jaar de vakanties en feestdagen; rond de kerst en vlak voor de bouwvak is het altijd bal.

Dat bal loopt soms werkelijk uit de hand. Afgelopen zomer was mijn bureau deelnemer in maar liefst veertien selectieprocedures. Vanwege de beperkte vakantiebezetting waren we genoodzaakt bijna de helft van het personeelsbestand in te zetten voor tenderteams. Gelukkig was dit maar voor een beperkte periode en met uitstekend resultaat.

Op het gebied van Europese aanbestedingen is het momenteel juist weer opvallend rustig. In weerwil van geluiden over aantrekkende economie en groeiende werkvoorraden lijdt het (semi-)overheidssegment qua bouwprojecten al een maand of wat aan substantiële constipatie, lijkt het. Ook in vergelijking tot hetzelfde tijdvak in voorgaande jaren. Wat is hiervan de oorzaak?

Zo even uit de losse pols kom ik op een aantal aspecten. Enerzijds zet de overheid natuurlijk al een poos in op inkrimping en meer efficiëntie. Daar hoort ook bij: minder gebouwen. De heilige graal van de afgelopen jaren, die van de DBFMO-opdrachten, lijkt inmiddels eveneens goeddeels leeggedronken. Enerzijds zijn de belangrijkste projecten wel in gang gezet of inmiddels zelfs afgerond, anderzijds lijken bouwers en consortia zich er binnen de aantrekkende markt wat van af te keren; DBFMO’s vergen immers veel voorinvestering met beperkte winkans. Daarnaast kunnen de verkiezingen nog wel eens een factor zijn en bijvoorbeeld besluitvorming over projecten ophouden.

Gelukkig zijn er ook nog andere typen opdrachtgevers, van woningbouwers tot grote en kleine private ondernemingen die nieuwe huisvesting zoeken. Een gevarieerd dieet is bovendien smakelijk en nog altijd de beste garantie voor een gezond gestel.

Ronald Schleurholts, directeur-architect cepezed, Delft

Cobouw, 28 maart 2017

contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000