menu sluiten

nieuw gemeentehuis voor gemeente buren

Het huidige gemeentehuis van Buren staat in een park aan de rand van Maurik. cepezed ontwerpt een nieuw gemeentehuis even verderop. Vanwege de landgoedachtige setting kwamen we uit op de karakteristiek van een orangerie.

selectieprocedure
De gemeente Buren wil een modern, efficiënt en duurzaam nieuw gemeentehuis. Zij vroeg 7 architectenbureaus om een visie te presenteren, die vervolgens werd beoordeeld op criteria als ervaring, ontwerpvisie en planning. Ons voorstel viel mede op omdat hij aansloot bij de ambitie van de gemeente om een compact en transparant nieuw gemeentehuis te realiseren, dat tegelijkertijd een ontmoetingsplek is voor alle inwoners.

orangerie
De nieuwbouw staat straks in een landgoedachtige setting, aan een vijver dichtbij het bestaande gemeentehuis. Dat gebouw is een ontwerp van Alberts & Van Huut, in de hun kenmerkende, antroposofische stijl. Wij zochten naar een gebouw dat past op een landgoed, maar tegengesteld is aan het gesloten, kasteelachtige karakter van het bestaande gemeentehuis. Zo kwamen we uit bij een paviljoen of orangerie. De boomvormige, houten kolommen in onze visie verwijzen naar de organische structuur van Alberts & Van Huut, maar - net als het gebouwtype ‘orangerie’ - ook naar de lokale fruitteelt.

participatie
Op basis van onze visie gaan we nu aan de slag met het schetsontwerp. Een klankbordgroep van inwoners, medewerkers en raadsleden, wordt middels een uitvoerig participatietraject bij deze fase betrokken. De betrokken wethouder, Karl Maier noemt cepezed ‘een gerenommeerd bureau met een gedegen trackrecord in het ontwerpen van gemeentehuizen. Juist in het licht van onze ervaring vinden we dit een leuke nieuwe opgave, met een eigen schaal, locatie, cultuurhistorie en participatieprocedure.

2026
De bouw van het nieuwe gemeentehuis start naar verwachting begin 2025, waarna het medio 2026 in gebruik kan worden genomen. Het bestaande gemeentehuis van Buren krijgt vervolgens een nieuwe functie als woongebouw.

contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000