menu sluiten

Overheidsbrochure met best practices van Nederlandse circulaire gebouwen

the circular hotspot

Hoe kunnen circulaire economie-concepten helpen om de uitdagingen van de bouwsector aan te pakken? En hoe kunnen ze de transitie naar een duurzamere en toekomstbestendige sector ondersteunen? Deze vragen worden aan de hand van 25 voorbeelden verkent in de brochure ‘Circulaire gebouwen: bouwen aan een duurzame toekomst’, met maar liefst vier projecten van cepezed.

baanbrekende circulaire innovaties
Volgens Holland Circular Hotspot, initiatiefnemer van de publicatie, ‘is Nederland een land waar uitdagende terreinen en zeer weinig natuurlijke hulpbronnen een drijvende kracht zijn voor baanbrekende circulaire innovaties.’ De 25 benoemde best practices hebben dan ook als doel ‘te inspireren tot verdere ontwikkeling en innovatie binnen en buiten Nederland. En kansen te creëren voor koplopers.’ Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, nam het eerste exemplaar in ontvangst tijdens de handelsmissie 'Duurzame Infrastructuur & Circulair Bouwen' aan België.

vier projecten van cepezed
In de brochure komen vier projecten van cepezed aan bod. Te weten: De Knoop, The Green House, Bouwdeel D en de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam.
In 2018 werd de Luitenant Generaal Knoopkazerne in het Utrechtse stationsgebied drastisch verbouwd. Van een in zichzelf gekeerd jarentachtiggebouw veranderde dit pand in een licht, open en duurzaam rijkskantoor. cepezed zette bij ‘De Knoop’ volledig in op het beperken van sloop en het hergebruik van materiaal. Dat lukte dankzij een gedeelde doelstelling en een flexibel ontwerp.

remontabele gebouwen
De renovatie leverde ook een leuk en handzaam ‘bijgebouw’ op, namelijk The Green House. Dit gebouw is mooi afgewerkt, is geprefabriceerd, ruwbouw is afbouw, het is tijdelijk en volledig remontabel. Ofwel, het gebouw is te demonteren en kan elders weer opgebouwd worden. Datzelfde geldt voor Bouwdeel D(emontabel) in Delft.
En de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam is hét voorbeeldproject van remontabele bouw. Dat heeft vijf jaar dienst gedaan als tijdelijk onderkomen voor de Amsterdamse rechtspraak, is afgelopen jaar volledig gedemonteerd en wordt in 2023 in Enschede weer opgebouwd, waar het dienst zal doen als bedrijfsverzamelgebouw met een onderwijsfunctie.

download publicatie
De publicatie Circulaire gebouwen: bouwen aan een duurzame toekomst (pdf) is het resultaat van een samenwerking tussen Holland Circular Hotspot, het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, Arcadis, Rijkswaterstaat en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat van Nederland.

Lucas van der Wee | cepezed
lucas van der wee | cepezed
lucas van der wee | cepezed
Leon van Woerkom
contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000