menu sluiten

Politie breidt duurzaam uit met blauwe campus

Voor de reorganisatie van de politie in Noord-Nederland, die enkele diensten clustert, maakt cepezed samen met BoschSlabbers Landschapsarchitecten en abtWassenaar een ontwerp onder de noemer ‘de blauwe campus’. Deze benaming verwijst naar de ligging van de politielocatie op drie eilanden aan de rand van Drachten, maar ook naar de ruimte die het groen rond de gebouwen krijgt, naar de campusachtige samenwerking die de politie beoogt en, met een knipoog, naar de bijnaam van de politie.

Voor de nieuwe politielocatie ontwerpt cepezed enkele nieuwe gebouwen en de grootschalige verbouwing van het bestaande meldkamercomplex. Waar de inrichting rond de bestaande politiegebouwen eerder stenig is, krijgt elk van de drie eilanden straks groene oevers met brede rietkragen, elzen en wilgen. Anders dan bij de bestaande parkeervelden zijn de nieuwe parkeervelden half verhard en ingericht met bomen en rietkragen, waardoor hemelwater via de bodem vertraagd naar het oppervlaktewater stroomt, wat het riool ontlast. Het wordt kortom een natuurinclusieve plek, fijn voor de medewerkers van de politieorganisatie en goed voor de biodiversiteit.

De gebouwen krijgen verschillende functies, maar vergelijkbare gevels, waardoor ze duidelijk bij elkaar horen ook al ligt er water tussen. Een prominente, donkere plint sluit aan bij de bestaande meldkamer, daarboven komen gevels van lichter materiaal. Met compacte architectuur kan de oever hier en daar parkachtig breed zijn. Het openhouden van de oeverzones en het concentreren van het parkeren dicht bij de gebouwen creëert ook een mooi beeld vanaf de overkant van het water, waar een van de toegangswegen naar Drachten loopt.

Wat je misschien niet ziet, maar wel meteen merkt, is de manier waarop de functies zijn ge(re)organiseerd. Naast het duurzaamheidsaspect was het vooral de efficiënte verdeling van de gebouwen over de eilanden waardoor het ontwerp van cepezed en BoschSlabbers de voorkeur kreeg. En efficiëntie is ook het kernwoord voor de nieuw- en verbouw: de nieuwe politielocatie in Drachten wordt mooi, maar niet duur. Door slim met functies te schuiven kan bestaande bouw opnieuw worden benut en door vloervelden open te houden kunnen plattegronden veranderen mochten de gebruiksfuncties in de toekomst wijzigen. Door te bouwen met prefab-elementen, en die elementen zorgvuldig te detailleren, is ruwbouw meteen ook afbouw.

cepezed heeft ervaring met bouwen voor de politie. Mede daardoor wordt ‘de blauwe campus’ een fijne plek om te werken zonder in te boeten op de veiligheid die bij politiegebouwen komt kijken. De gebouwen hebben een vaste structuur, met elk een prettige ontmoetingsruimte waar hout is toegepast in het interieur en daglicht overvloedig binnenvalt. Voor alle werkplekken geldt dat de groene omgeving en het omliggende water bijdragen aan het welbevinden van de medewerkers van de politie, gevels zijn transparant waar het programma dat toelaat.

contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000