menu sluiten

Politielocatie Eindhoven: landschap en architectuur ingenieus verweven

Eindhoven krijgt te maken met een noviteit: een politielocatie. Het team van PosadMaxwan, cepezed, Huygen, ABT, Buiting Advies en Rod’or Advies won de tender om hier een masterplan voor op te stellen. De insteek is een groene locatie waar de gebouwen van de politie, in al hun complexiteit, zijn verweven met het landschap. Het masterplan wordt begin 2023 opgeleverd.

clusters
De politie stelde in zijn uitvraag al dat de verschillende eenheden die op de locatie neerstrijken vergaand gaan samenwerken. Het betreft de Eenheid Oost-Brabant, de Politieacademie, het Politie Diensten Centrum en diensten van de Landelijke Eenheid. In plaats van deze elk onder te brengen in een apart gebouw, worden programma’s geclusterd. De komende tijd preciseren het ontwerpteam en de politie de samenhang tussen en binnen die clusters. De gebouwen en de groene buitenruimte – op verschillende hoogtes – worden efficiënt en logisch over het terrein verdeeld.

unieke opgave
Het ontwerpen van een politielocatie is een unieke opgave, waar nog geen voorbeelden van bestaan. Een belangrijk uitgangspunt voor de nieuwe locatie in Eindhoven is het behoud van de bestaande ecologie. De dieren en beplanting die er nu te vinden zijn moeten gewoon kunnen blijven, mens en dier gebruiken het terrein straks samen. De landschappelijk ingerichte buitenruimte sluit ook aan bij het streven van de politie naar meer uitwisseling en kruisbestuiving tussen eenheden. Een groene openbare ruimte nodigt studenten en medewerkers van de politie en gasten uit om een wandeling te maken en elkaar buiten te ontmoeten.

uitdaging
Uit ervaring weet cepezed dat de politie veel grondgebonden programma heeft. Het ontwerpteam introduceert daarom een gelaagd maaiveld en gebouwen met entrees op verschillende verdiepingen. De uitdaging wordt nu om die buitenruimtes met verschillende hoogtes logisch te verweven en het omliggende landschap vanzelfsprekend door te laten lopen op die verschillende niveaus. Daarbij moet de politielocatie blijven voldoen aan de gestelde veiligheidseisen en de bewoners van de naastgelegen wijk niet opzadelen met uitzicht op hoogbouw of een lelijk hek.

integraal ontwerp
De politielocatie in Eindhoven wordt biodivers, klimaatadaptief en natuurinclusief. De gebouwen op de locatie worden energiezuinig en circulair. Het wordt een omgeving die uitnodigt tot samenwerken en die de functionele processen van de gebruikers ondersteunt. Een complexe opgave dus, die vraagt om een integraal ontwerp. Zo kan een talud bijvoorbeeld een ecologische functie hebben, geparkeerde auto’s uit het zicht houden, en tegelijkertijd bijdragen aan de beveiliging.

contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000