menu sluiten

prefab schachten in accelerator utrecht

Lucas van der Wee | cepezed

De bouw van het ruim 22.000m2 grote multitenant onderzoeksgebouw Accelerator in Utrecht is in volle gang. Van de eerste vijf lagen staat inmiddels de complete hoofddraagconstructie. Momenteel werken de bouwers aan de verdere constructie van de hoogbouw, die in totaal elf verdiepingen gaat tellen. Ook beginnen ze al met de gevels van de laagbouw. Bijzonder zijn de volledige prefab installatieschachten die aannemer BAM toepast.

schachtmodules
De modulaire schachten bestaan uit metalen frames waarin binnen een tent op de bouwplaats de uiteenlopende installatieonderdelen gemonteerd worden. Per verdieping worden de schachtmodules vervolgens opgehesen en aan de vloerranden bevestigd. Ook worden de installatieonderdelen natuurlijk gekoppeld.

geschakelde gevelmodules
Een ander aspect van de soepele bouw is de elementengevel toegepast voor de schil. Hierbij wordt de gevel opgebouwd uit geschakelde modules waarin gesloten en transparante geveldelen steeds gecombineerd zijn en die snel serieel te plaatsen zijn.

utrecht science park
Accelerator is straks een bruisend onderzoeksgebouw op het Utrecht Science Park, met verschillende ondernemingen in de Life Sciences en veel faciliteiten voor ontmoeten. Het gebouw krijgt op de derde laag een loopbrug naar het naastgelegen gebouw van Genmab, dat cepezed eerder al realiseerde. Genmab wordt ook één van de hoofdhuurders van Accelerator, dat volgens planning voorjaar volgend jaar klaar is.

Lucas van der Wee | cepezed
Lucas van der Wee | cepezed
contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000