menu sluiten

tijdelijke rechtbank meest losmaakbare gebouw

dutch green building council

De door cepezed ontwikkelde en ontworpen Tijdelijke Rechtbank Amsterdam scoort in het rapport ‘Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid’ het hoogst van alle getoetste projecten. Het rapport presenteert een nieuwe meetmethodiek voor het bepalen en vergelijken van demontabiliteit. Het is een initiatief van de Dutch Green Building Council (DGBC), RVO, W/E Adviseurs en Alba Concepts.

demontabiliteit

De losmaakbaarheidsindex is geschikt voor het meten van demontabiliteit op alle niveaus binnen zowel utiliteitsprojecten als de woningbouw. Voor bestaande duurzaamheidsinstrumenten als GPR en BREEAM biedt hij de mogelijkheid het aspect losmaakbaarheid te integreren. Demontabiliteit is immers een belangrijke randvoorwaarde voor het doorgeven van gebouwproducten en -materialen aan volgende cycli.

vier aspecten

De index gaat in op vier aspecten die de losmaakbaarheid van bouwelementen beïnvloeden: het type verbindingen waarmee zij zijn bevestigd, de toegankelijkheid van die verbindingen, eventuele doorkruisingen door bijvoorbeeld installaties en de vorminsluitingen van de elementen. Op de uitkomsten past de index een wegingsfactor toe gerelateerd aan de scores in het MPG (MilieuPrestatie Gebouwen)-systeem. Voor elementen met een hogere milieu-impact ontstaat zo een extra drijfveer ze zo demontabel mogelijk uit te voeren.

voorbeeldprojecten
De meetmethodiek is met medewerking van het Rijksvastgoedbedrijf, ABN AMRO, Traject, Architecten Cie en cepezed in de praktijk getoetst bij vijf gebouwen, waaronder Circl, HOTT en Galileo. Van cepezed zijn de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam en The Green House in Utrecht getoetst. Beide cepezed-gebouwen scoorden hoog en de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam zelfs het hoogst van alle voorbeeldprojecten: ruim in de tachtig procent.

online beschikbaar

Tijdens een bijeenkomst eind september werd het eerste exemplaar van het rapport al overhandigd aan de projectleider Circulaire Bouweconomie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Esther ‘t Hoen. Vanaf nu is het voor iedereen beschikbaar via de website van de Dutch Green Building Council.

contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000