menu sluiten

rijksinspectieterminal

bekijk

rijksinspectieterminal 

cepezed heeft in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf de uitbreiding van de Douane Haven Rotterdam locatie Maasvlakte ontworpen. Voor gebruikers Belastingdienst en Douane is de uitbreiding van deze Rijksinspectieterminal (RIT) erop gericht het toenemende goederenvolume in de Rotterdamse haven het hoofd te bieden. De total engineering-opdracht is na een Europese Aanbestedingsprocedure gegund aan het integrale ontwerpteam onder leiding van cepezed.

 • opdrachtgever(s)
 • rijksvastgoedbedrijf
 • locatie
 • maasvlakte
 • gebruiker(s)
 • belastingdienst en douane
 • expertise
 • architectuur

wereldwijd uniek praktijkcentrum  

Op de locatie is een tweetal nieuwe bouwvolumes toegevoegd; een Douane Controle Loods (DCL) direct aan de bestaande bebouwing en een separate hal verderop op het terrein voor de huisvesting van een hondentrainingscentrum en een wereldwijd uniek praktijktrainingscentrum. In dit laatste centrum worden voor inspecteurs, douanemedewerkers en begeleidingsspeurhonden verschillende praktijksituaties een-op-een nagebouwd en voorzien van state-of-the-art opleidingstechnieken.

lucas van der wee | cepezed

heldere zonering  

De hal voor praktijk- en hondentraining heeft over de volle lengte een doorlopende lichtstraat en is gedeeltelijk achter een omringende groene dijk gesitueerd, als geluidsbarrière voor de dieren. Zowel het trainingscentrum als de DCL hebben een in zones verdeelde inrichting, die oplossing biedt voor de complexe interne organisatie van goederenstromen, inspectiewerkzaamheden en veiligheidseisen voor mens en dier.

lucas van der wee | cepezed
lucas van der wee | cepezed

horizontale lijnen  

Zowel de loods als de hal hebben een stalen gevelbeplating met horizontaal damwandprofiel in grafietzwart waardoor zij sterk en tegelijkertijd rustig contrasteren met de bestaande grijs en groene laag- en hoogbouw in een verder grijze omgeving.

Voor de gevelbekleding ontwikkelde cepezed in voorgaande projecten een prefab verlijmd hoekprofiel om een blijvend strak doorlopend gevelbeeld te creëren, deze hoekoplossing is ook bij de RIT toegepast. De Douane Controle Loods is voorzien van tien laad- en losdocks en een ruime interne capaciteit voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden.

lucas van der wee | cepezed

partners

 • stedenbouwkundig - en landschapsontwerp: hosper
 • adviseur constructies: imd raadgevende ingenieurs
 • adviseur e&w-installatietechniek: valstar simonis
 • adviseur bouwfysica en brandveiligheid: dgmr
contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000