menu sluiten

Oliver Hadi, bouwkundig ingenieur 

Oliver werkt sinds 2023 bij cepezed. Hij is consciëntieus, technisch onderlegd, nieuwsgierig en leergierig, waarmee hij naadloos in het team past.

Tijdens zijn 5-jarige bachelor-studie aan de New York City College Of Technology vulde Oliver zijn verplichte vakken aan met specialisaties op het gebied van duurzaamheid, milieuanalyse en detailleren. Hij liep een jaar lang stage bij gevelspecialist Walter P. Moore. Bij cepezed komen Olivers interesse in duurzaamheid en technische oriëntatie samen.

Voor zijn afstuderen ontwierp Oliver een prototype voor verbeterde sociale huisvesting in de Bronx, New York. De belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp zijn het stimuleren van sociale interactie tussen buren, mooie architectuur die financieel haalbaar is, en duurzaamheid op het gebied van waterveiligheid, zon en wind. Het resultaat is een ‘superblok’, of ‘Vertical Village’, met naast woningen functies als winkels en gemeenschapsruimtes. Het blok is eenvoudig, modulair op te bouwen met prefab-elementen.

Oliver koos voor cepezed vanwege de veelzijdigheid binnen het bureau. ‘Het multifunctionele van de ontwerpen spreekt mij enorm aan. cepezed maakt knappe, ingenieuze constructies die bijna industrieel ogen. Tegelijkertijd zijn het doordachte ontwerpen vanuit het oogpunt van de gebruiker, met prettige materialen en een heldere organisatie. Bovendien zijn de meeste ontwerpen erop gericht materiaalgebruik te verminderen en circulair gebruik te bevorderen.’

Bij cepezed werkt hij onder meer aan het Eenheidsbureau Politie Den Haag, een van de grootste en meest complexe gebouwen in de portfolio van cepezed en ziet er - ‘gezien de ruimtelijkheid van het ontwerp en de dynamiek die in het gebouw kan ontstaan’ - naar uit het gebouw af te zien. Zijn favoriete cepezed-project is het kleine paviljoen The Green House, dat Oliver in alle opzichten ‘voorbeeldig’ vindt voor wie circulair wil bouwen. ‘En redeneer je vanuit de toekomst van de mensheid dan is dat de kant die we op moeten.’

Naast zijn werk bij cepezed is Oliver als onderwijsassistent verbonden aan het New York City College of Technology, waar hij architectuurstudenten ondersteunt bij het toepassen van duurzaamheidsanalyses.

Met een ontwerp voor het terrein van Tesla in de Bronx, dat een slimme oplossing biedt voor de niveauverschillen en de scheiding tussen publieke en private zones, wint Oliver in 2021 de aan het AIA gelieerde ‘John A. Notaro Memorial Scholarship Student Design Competition’.