menu sluiten

ronald schleurholts, architect & partner 

Ronald is sinds 2005 partner bij cepezed. In 2009 verkozen het European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies en het Chicago Atheneum hem tot één van de veertig meest invloedrijkste opkomende Europese architecten van onder de veertig jaar.

lucas van der wee | cepezed

Ronald studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft, waarbij hij zich zowel op architectuur, bouwmethodiek als interieur richtte. Nog tijdens zijn studie werkte hij enige tijd bij de architectenbureaus van Koen van Velsen en Claus en Kaan. In 1999 startte hij bij cepezed.

Tussen 2010 en 2015 was hij bestuurslid en vicevoorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en tussen 2011 en 2015 voorzitter van de Stichting Living Daylights. In 2019 werd hij geselecteerd voor de ABN AMRO Duurzame 50, een jaarlijkse inventarisatie van koplopers in duurzaamheid binnen de Nederlandse bouw- en vastgoedsector.

Op zowel (inter)nationale universiteiten als symposia, geeft Ronald lezingen en gastcolleges over duurzaam en integraal ontwerpen. Thema's die hij daarbij aankaart zijn onder andere gezonde gebouwen, daglicht in gebouwen, transformaties, circulariteit en demontabel bouwen.

Sinds 2015 schrijft Ronald met regelmaat columns voor bouwkrant Cobouw, waarin hij vanuit het perspectief van cepezeds voortdurende streven naar innovatie, verduurzaming en professionalisering van de bouw de dagelijkse bouwpraktijk belicht. Tevens neemt hij met regelmaat zitting in vakjury’s voor bouw- en architectuurprijzen en draagt ook op deze wijze bij aan het debat over de kwaliteit van de gebouwde omgeving.