vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

oldelft ultrasound

Oldelft Ultrasound ontwikkelt en vervaardigt miniatuurapparatuur voor de medische echodiagnostiek. Tot de wereldwijde klantenkring behoren prominente ziekenhuizen en producenten van medische apparatuur. Voor het snelgroeiende bedrijf is de bestaande huisvesting te klein en niet optimaal ingericht op de bedrijfsprocessen. Zo zijn werk- en kantoorruimten hokkerig en gefragmenteerd, wat het overzicht beperkt, de onderlinge samenwerking belemmert en tekortdoet aan de uitstraling van het concern.

De nieuwbouw op het zuidelijk deel van de TU Delft Campus is van begin tot eind een cepezed-productie. De projectontwikkeling en de opstelling van het pve zijn in handen van cepezedprojects, cepezed en cepezedinterieur vervaardigen het ontwerp en cepezedbouwteam leidt straks de uitvoering. Ontwerpspeerpunten zijn onder meer grote open en flexibel indeelbare vloervelden, trillingsvrije vloeren en een zekere overmaat om toekomstige groei te faciliteren; maar ook een duurzaam en ecologisch gebouw.

TU Delft Campus is een groene locatie met slootjes en grasland. Mede daarom heeft cepezed sterk ingezet op een ecologisch, natuurinclusief ontwerp met onder meer groene gevels. Haaks op de vier gevels komen verticale lamellen met een mix van klimplanten die in de volle grond staan. De lamellen dienen tevens als dragers voor nestkasten voor verschillende vogelsoorten en voor insectenhotels. Tegelijkertijd weren de anderhalve meter brede begroeide lamellen hinderlijke lichtinstraling.

Om een goed beeld te krijgen welke plantsoorten te gebruiken zijn heeft cepezed een onderzoek laten doen naar het lokale ecosysteem en de daarin voorkomende, kwetsbare, flora en fauna. In samenspraak met de ecoloog wordt vervolgens de beplanting van de kavel en de gevel gekozen op kleur, vorm, seizoensverloop en vooral een voor bijen en vlinders aantrekkelijke biodiversiteit. De duurzaamheidsambitie voor Oldelft is een BREEAM-Excellent certificering.

Het volume van 38 x 38 meter en drie lagen hoog is opgebouwd uit twee generieke beuken met een middenzone daartussen.  Deze zone bestaat uit drie cascaderende plateaus; de entreehal op de begane grond, een centraal atrium op de eerste etage en een buitenterras op de tweede etage. De groen ingerichte plateaus creëren op elke verdieping een open gebied met prettige doorzichten naar en vanuit alle afdelingen. De bovenste etage bevat de r&d-afdeling en kantoorfuncties. Op de verdieping daaronder bevindt zich de onderdelenproductie. De begane grond is gereserveerd voor montage, expeditie en facilitaire ruimtes. De stijgpunten, toiletten, serverruimten en de technische installaties zijn gebundeld in twee kernen.

De draagconstructie bestaat uit een staalskelet met kanaalplaatvloerdelen, die omwille van circulariteit beide goed demontabel zijn. Het interieur is ontworpen op thema’s als flexibiliteit, functionaliteit, helderheid en een duidelijke uitstraling van het bedrijf. In de schone en opgeruimde werkomgeving met slijtvaste gemêleerde gietvloeren komen stoere, strak vormgegeven meubelelementen die de ruimte zoneren en waarin functies als pantry’s en bergruimten zijn opgenomen. 

Op de montage- en productieafdelingen bevatten de meubelelementen vooral manshoge rekken met onderdelen en de Oldelft-producten. Op de r&d- en kantoorafdelingen zijn ze als eilanden in de ruimte gepositioneerd en herbergen ze bel- en concentratieplekken, garderobe- en opbergkasten, printers of een kleine pantry. Een groot deel van de bestaande werktafelinventaris wordt uit economisch en circulair oogpunt opnieuw gebruikt en naadloos geïncorporeerd binnen het nieuwe elementensysteem.

De start van de uitvoering staat gepland voor medio oktober. Voor cepezed staat de ecologische ambitie en natuurinclusiviteit ook tijdens de bouw natuurlijk hoog in het vaandel. Daarom is voor de bouwperiode een ecologisch rapport en werkprotocol opgesteld. Hierin staan onder meer eisen beschreven om de bouwplaats veilig te maken voor kleine marterachtigen, de waterspitsmuis en verschillende vogelsoorten waaronder de oeverzwaluw. Ook ziet cepezed erop toe dat er wekelijkse inspecties plaats vinden, de bouwplaatsverlichting beperkt wordt en dat regenwater niet afgevoerd wordt richting de habitat van de waterspitsmuis.

delft

opdrachtgever
oldelft ultrasound

vorige pagina
volgende pagina