vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

moreelsebrug

Het Stationsgebied van Utrecht ondergaat momenteel een ware transformatie. Tussen alle nieuwbouw-, verbouw- en renovatieprojecten is december 2016 ook de Moreelsebrug geopend, die over het spoortraject heen de Croeselaan en het Moreelsepark met elkaar verbindt. Het ontwerp van cepezed is geheel gericht op uitstraling, efficiëntie en functionaliteit. De fiets- en voetgangersbrug kenmerkt zich door een overspanning in één helder, ruimtelijk gebaar met een vanzelfsprekende aanwezigheid. Het concept bestaat uit een langgerekte esplanade met een hoge gebruiks- en verblijfskwaliteit, die onder meer wordt gerealiseerd door de lichte dubbele curve, materialisatie, detaillering en de integratie van bomen in het stalen ontwerp. Het bouwwerk fungeert zo meer als een hoogwaardige voortzetting van de stedelijke ruimte dan specifiek als infrastructureel object. De brug is eenvoudig, rank en inzichtelijk en bestaat technisch gezien uit twee liggers van grote afmeting met een middengebied daartussen. De verschillende zichtlijnen en oriëntaties komen voort uit en sluiten aan op de gegeven stedenbouwkundige situatie, waardoor de brug zich op een vanzelfsprekende manier in het stedelijk weefsel voegt.

De bomen op de brug vormen een verhoogde verlenging van de bomen die al aanwezig zijn op de aansluitende routes naar en vanuit de binnenstad. De brug constitueert zo een ervaring van eenheid en continuïteit die bijdraagt aan de vanzelfsprekendheid van het gebruik. De verlichting, opgenomen in de handrail en het wegdek is bescheiden en draagt eveneens bij aan de herkenbaarheid, esthetiek en functionele logica; een sfeervolle, langgerekte lichtcontour met een van onder aangelichte bomenrij toont al van ver de aanwezigheid en het doel van de spooroverspanning. Mark Hume, journalist bij de Canadese krant The Globe and Mail, zag in de Rabobrug direct mogelijkheden voor de stad Vancouver: ‘The Rabobrug,’ schreef Hume, ‘is not just a bridge, it’s an architectural statement, a beautiful structure with graceful lines that opens up a pleasant, treed boulevard in the middle of a busy city. A bridge like that over False Creek would be a tourism magnet and would extend Vancouver’s remarkable public waterfront.’

utrecht / nederland

opdrachtgever
gemeente utrecht, prorail

vorige pagina
volgende pagina