menu close

inkoop en ontwerp werken nog slecht samen

cepezed

In veiliger tijden reisde ik door Mali en daar viel me steeds op hoe sequentieel en one-step-at-a-time het er daar doorgaans toegaat. Zo moest ik uren naast een bushtaxi wachten tot er genoeg passagiers waren, waarna het vehikel haperend vertrok maar even verder alweer halt hield om te tanken. Waarom niet tijdens het wachten al getankt?

Sequentieel denken zie je ook in de bouw waar traditioneel ontwerp en uitvoering opvolgend zijn. Gebaseerd op traditionele processen zijn bovendien binnen de uitvoeringsorganisatie de werkvoorbereiding, inkoop en uitvoering volstrekt gescheiden werelden die na elkaar opereren. Design & Build is hiertegen een contractueel middel dat theoretisch alle ontwerpkracht, strategische en uitvoeringskennis doet samenvloeien. En met tijdswinst ontwerp-, inkoop en uitvoering synchroniseert. In theorie.

Want met inmiddels behoorlijk wat D&B-projecten in onze portefeuille blijken oude mechanismen hardnekkig en de praktijk weerbarstig. Leveranciers engineeren niet voordat een bouw- of installatiecomponent is ingekocht. Inkoop talmt echter vaak langdurig, omdat de afdeling eerst over alle informatie wil beschikken. Onder druk van het proces vinden anderzijds regelmatig solitair genomen inkoopbeslissingen plaats die onvoldoende rekening houden met de integrale ontwerpoverwegingen.

Zowel een late als ontoereikende inkoop werkt door in andere componenten en in het proces. Hierdoor zijn voortdurend lapmiddelen, contractuele aanpassingen en improvisaties nodig. Met alle gevolgen voor tijd, kosten en kwaliteit.

Veel valt te winnen met een wérkelijk integrale aanpak van ontwerp, inkoop en engineering. Wanneer alle kennis en inzicht aanwezig binnen het totaalproces beter gestroomlijnd, gedeeld en afgestemd wordt, ontstaat de mogelijkheid efficiënt en parallel aan samenhangende onderdelen van het geheel te werken.

Daarvoor is het wel nodig dat uitvoerende partijen de spreekwoordelijke muren tussen hun eigen disciplines slechten en hun manier van werken aanpassen aan een bredere kijk. Bijvoorbeeld door inzet van betrokken ontwerpers die samenhang en context op hun netvlies hebben.

Ronald Schleurholts, directeur-architect cepezed, DelftCobouw, 7 oktober 2016

contact
→ Mail bd@cepezed.nl or call our business development team on +31 (0)15 2150000