menu sluiten

bouwupdate cambreur college

lucas van der wee | cepezed

De bouw van het nieuwe Cambreur College in Dongen vordert gestaag! Inmiddels staat het zuidelijke bouwdeel en is de gevel daarvan al bekleed met cortenstaal, dat een levendige uitstraling krijgt en onder invloed van regen, zon en wind roestbruin gaat kleuren.

maximaal geprefabriceerd

De realisatie is volledig georganiseerd op snelle voortgang en minimale overlast; enerzijds voor de omliggende woonwijk en anderzijds voor het bestaande schoolgebouw naast de bouwplaats, dat na realisatie van de nieuwbouw wordt gesloopt en vervangen door een groot schoolplein. De hybride hoofddraagconstructie is op staal gefundeerd en bestaat geheel uit prefab elementen van beton en staal; de kolommen, vloeren en borstweringen worden kant en klaar en just in time aangeleverd. De assemblage verloopt zo snel en met niet meer materiaal op de bouwplaats dan nodig.

De zuidelijke vleugel van de nieuwbouw ligt het dichtst bij het huidige schoolgebouw. Met dit bouwdeel is begonnen zodat het werk hieraan grotendeels tijdens de schoolvakantie plaatsvindt. De noordelijke vleugel ligt verder van de bestaande bouw af. Tijdens de realisatie hiervan kunnen de lessen in de bestaande bouw ongehinderd doorgang vinden. In de laatste fase tot slot worden de aula en gymzalen gerealiseerd; deze hebben beide een hoofddraagstructuur van staal.

duurzaam ontwerp

Het vernieuwde Cambreur College wordt een duurzame school die voldoet aan de normen voor zowel Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) als Frisse Scholen (overwegend klasse B, deels ook klassen A en C). Dat laatste betekent onder meer dat er voor een optimale leeromgeving veel daglichttoetreding is en goed geventileerd wordt. De hoofddraagconstructie is als gezegd maximaal geprefabriceerd en flexibel indeelbaar. De gevel is hoogisolerend. De installaties voor koeling en verwarming zijn energiezuinig, met onder meer een warmtepomp voor de cv. Er wordt gebruik gemaakt van LED-verlichting en op het dak liggen zonnepanelen.

De ingebruikname van het vernieuwde Cambreur College staat gepland voor het schooljaar na de zomer van 2021.

lucas van der wee | cepezed
lucas van der wee | cepezed
lucas van der wee | cepezed
lucas van der wee | cepezed
contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000