menu sluiten

bouwupdate: fundering en kelderbak onderzoeksgebouw VU

lucas van der wee | cepezed

Op de Zuidas wordt gewerkt aan het nieuwe onderzoeksgebouw voor de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Het ruim 25.000 m² tellende pand maakt onderdeel uit van het nieuwe Kenniskwartier. De funderingsconstructie en kelderbak zijn nagenoeg gereed, waardoor de contour van het gebouw steeds meer zichtbaar wordt.

trillingsvrij onderzoeksgebouw
Het ontwerp bestaat uit een voor- en achterhuis, waarbij het achterhuis gebruikt wordt voor onderzoek met zeer gevoelige meetapparatuur. De twee bouwdelen worden gescheiden door een canyon. Deze scheiding is cruciaal om verkeerstrillingen van de voorgelegen Boelelaan te dempen.

Trillingen die via de achterzijde komen, worden gedempt door twee betonnen diepwanden van 50 m lang, 30 m diep en 1,5 m breed. Naast deze externe voorzieningen worden er In het achterhuis betonnen ‘tafels’ gemaakt die de laatste trillingen opvangen. Op deze blokken staan de meest gevoelige proefopstellingen.

mock-up gevel
Het gevelontwerp is geoptimaliseerd aan de hand van een mock-up geveldeel. Hiermee is onder andere het materiaalgebruik beoordeeld, maar ook de hoogte van de handgrepen en de grootte van de ventilatievleugels. tevens is de gevel technisch gekeurd, onder andere op de werking van de ingebouwde zonwering. De proefgevel overspant een verdiepingshoogte van 4,3 m en is 5 m breed. Hij bevat de meest voorkomende gevelelementen. Het resultaat zal gebruikt worden op tien verdiepingen, boven een glazen plint van twee lagen.

duurzame campus
Het nieuwe onderzoeksgebouw levert ook een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de campus. Het ontwerp is BREEAM-Excellent gecertificeerd. Er komt veel daglicht binnen en het gebouw wordt voorzien van pv-panelen, energiezuinige apparatuur en liften, aanwezigheidsdetectie en een WKO-installatie voor warmte- en koudeopslag in de grond. Ook het waterbesparende sanitair, een goede afvalscheiding en een groendak dragen bij aan de duurzaamheid.

lucas van der wee | cepezed
lucas van der wee | cepezed
lucas van der wee | cepezed
cepezed
contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000