menu sluiten

cepezed ondertekent city deal circulair en conceptueel bouwen

Dat de bouw moet verduurzamen, weten we allemaal. Het is niet voor niets dat cepezed voor haar gebouwen graag kiest voor een circulaire bouwmethodiek met geprefabriceerde onderdelen, die makkelijk herbruikbaar zijn in de toekomst. Om grote stappen te kunnen zetten in de richting van een meer duurzame bouwsector, slaan gemeenten, rijk en marktpartijen de handen in een in de ‘City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen’. Wij zijn trots hieraan bij te dragen en onze expertise in te zetten voor dit project.

samen klimaatdoelen behalen
Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050, waarbij in 2030 ons primaire grondstofgebruik al met de helft is afgenomen. Bovendien dient de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te zijn gedaald ten opzichte van 1990. Tegelijkertijd kent ons land een enorme bouwopgave: de komende jaren moet een miljoen woningen gerealiseerd worden om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen. Een aantal steden, provincies, private partijen en kennisinstellingen slaat daarom samen met het Rijk de handen ineen om de gezamenlijke ambities waar te maken.

circulair en geprefabriceerd
Door slim circulair en conceptueel te bouwen valt duurzaamheidswinst te behalen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het bouwtempo of de betaalbaarheid van woningen. Sterker nog, het bouwtempo kan omhooggaan terwijl de klimaatambities versneld gehaald worden.

Collectief maken we van de bouwsector een drijvende kracht voor de circulaire economie. Dat is de ambitie van de City Deal, die op 17 december van start is gegaan. Komende jaren zal veel moeten veranderen in de manier waarop en de materialen waarmee we bouwen. De City Deal wil laten zien dat circulair en conceptueel bouwen kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid en de voortgang van de bouwopgave, mede door het grote aantal innovaties in bouwproducten en -processen die deze deal met zich meebrengt.

demontabel, biobased en betaalbaar
Gezamenlijk gaan de partners aan de slag met verschillende bouwsystemen, waarbij demontabel en biobased bouwen centraal staan. Er wordt gezocht naar nieuwe waarderingsmethoden om circulair en demontabel bouwen betaalbaar en financierbaar te maken. Door de brede vertegenwoordiging van partijen in de deal, worden individuele ambities vertaald in gezamenlijke doelen en projecten. Zo draagt de bouwsector bij aan de circulaire economie en dragen innovatie en duurzame bouwtechnieken bij aan een waardevolle gebouwvoorraad.

Juist omdat een circulaire bouwmethodiek, geprefabriceerde onderdelen en minimalisatie van materiaalgebruik al onderdeel zijn van de meeste cepezed projecten, past deze City Deal goed bij ons bureau. Zo werden bijvoorbeeld Oldelft Ultrasound, de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam, The Green House en Bouwdeel D(emontabel) al volgens circulaire principes ontwikkeld, ontworpen en gebouwd.

De deelnemende partijen onderstrepen het belang van deze samenwerking in onderstaande bekrachtigingsvideo.

contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000