menu sluiten

cepezed ontwerpt energieneutrale verkeersleidingspost voor prorail

cepezed

cepezed en cepezedinterieur hebben samen met Strukton Worksphere en Arcadis de tender gewonnen voor de nieuwe ProRail verkeersleidingspost in Barendrecht. Het gebouw beslaat ca. 4.300m². Het komt direct naast het station te liggen en gaat naast een seinzaal ook een voertuigenstalling, oefenruimte en kantoren bevatten. Het wordt energieneutraal, grotendeels bio-based en scoort met een CPG van 9 en een GPR van 44,5 erg hoog op duurzaamheid.

24/7, energieneutraal en zeker
De post wordt 24 uur per dag bemand en bevat veel technische infrastructuur. Om de energievraag zoveel mogelijk te beperken, zijn oplossingen toegepast als efficiënte installaties met een hoog rendement en veel natuurlijk licht via daglichtbuizen. Alle energie die niettemin nodig is, wordt opgewekt via zonnepanelen, zodat het gebouw uiteindelijk volledig energieneutraal is. Omdat de post het treinverkeer in een aanzienlijk gebied regelt, is bedrijfszekerheid ook een belangrijk thema. Voor de borging daarvan zijn veel installaties redundant uitgevoerd.

circulariteit en hergebruik
De CPG (circulariteitsprestatie gebouw-score) van 9 is onder meer behaald door de hoge mate van circulariteit en losmaakbaarheid. Het gebouw komt tot stand met gemakkelijk te assembleren en weer los te koppelen prefabmaterialen, waaronder demontabele kanaalplaatvloeren. Voor het interieur is een deel van de losse inventaris uit bestaande ProRail-posten hergebruikt. In en rond het pand komen spoorwegelementen terug zoals rails, perronbanken en spoorgrind. Dit draagt niet alleen bij aan de duurzaamheid van het project, maar creëert ook een passende sfeer.

duurzaam, natuurinclusief en bio-based
Voor de afwerkingen in het gebouw zijn duurzame, robuuste materialen geselecteerd. Denk aan vloerafwerking van gerecyclede garen en PET-flessen en een 90% gerecycled klimaatplafond. Een houten cascadetrap met ruime beplanting vormt een ontmoetingsplek voor medewerkers. De gevels zijn van geperst rijstvlies en voorzien van nestkasten en insectenhotels die de lokale biodiversiteit bevorderen.

Het omringende talud bevat beplanting die goed is voor bijen, vlinders en insecten. Ook kleine vogelsoorten vinden er beschutting. In het talud zijn overdekte parkeerplaatsen en de installatievoorzieningen opgenomen. Het entreeterrein wordt beplant met een rijke berkenvariatie die bijdraagt aan het opstarten van een gezond ecosysteem. Door variatie in bouwhoogtes en beplanting wordt het zicht op het terrein vanuit de omgeving geminimaliseerd.

partners
Het gebouw is ontworpen door cepezed, de binnenwereld door cepezedinterieur. Het gaat om een design & build-opdracht met Strukton Worksphere als hoofdopdrachtnemer en Arcadis als adviseur voor de constructies, bouwfysica en duurzaamheidsaspecten GRP, CPG en BREEAM. Verder is Buro Sant & Co betrokken als landschapsarchitect en adviseert Robert Jan Vos Lichtontwerp op het gebied van verlichting. Intergo is expert op het gebied van human factors en ergonomie en adviseert over de werkomgeving.

cepezed
cepezed
cepezed
cepezed