menu sluiten

eerste paal voor dorpslandgoed ’t eemgoed

lucas van der wee | cepezed

Ook de bouw van ’t Eemgoed onder coördinatie van cepezedbouwteam is goed op weg; recent is de eerste prefab betonpaal geslagen voor het dorpslandgoed in Oosterwold, vlak bij Almere. Door de corona-situatie vond dit plaats in select gezelschap. Voor de toekomstige bewoners was er later nog een Zoom-sessie; een bijzondere gang van zaken passend bij een toch al bijzonder woonproject!

duurzaamheid en gemeenschapszin

Met de in totaal 82 woningen op een kavel van ruim zeven hectare komt een ‘nieuwe manier van wonen’ tot stand. Gemeenschapszin, duurzaamheid en contact met de natuur zijn daarin uitgangspunten. Zo is ’t Eemgoed onder meer geheel autovrij, zijn de daken van de energieneutrale en gasloze woningen bedekt met groen en komen er gedeelde faciliteiten zoals het Eemhuis, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Ook zijn de woningen niet aangesloten op het rioolstelsel, maar zijn er voor het afvalwater bezinktanks in de grond, die zijn aangesloten op een helofytenfilter.

gelaagde grond

Een klassieke paalfundering lijkt in op het eerste gezicht misschien niet meteen nodig, omdat het gaat om eenlaagse woningen. Maar deze zijn geschakeld ontworpen in rijen van zogenaamde longhouses, die ieder uiteindelijk toch flinke afmetingen hebben. En waar bovendien een dikke laag aarde op ligt voor het groendak. De poldergrond heeft daarnaast een erg gelaagde opbouw en is daardoor zeer zettingsgevoelig. Voor een solide fundering is het nodig dat de palen tot de oude zandlagen komen die vroeger de zeebodem vormden. In de afgelopen duizenden jaren zijn er telkens lagen van veen en zand van verschillende dikte afgezet. Afhankelijk van de precieze locatie en bodemopbouw varieert de lengte van de heipalen uiteindelijk tussen de 7 en 22 meter.

develop design build

Het alles-in-één develop, design en build-project is in 2016 gestart. Onze ontwikkelexpertise cepezedprojects en maatschappelijk vastgoedontwikkelaar 2OPEN vormen samen de motor achter het project. cepezed vervaardigde het ontwerp. Omdat gemeenschapszin een van de belangrijkste uitgangspunten is, zijn de toekomstige bewoners daarbij al vroeg betrokken. cepezedbouwteam coördineert momenteel de realisatie. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners in 2021 de sleutel van hun nieuwe landschapswoning omdraaien!

lucas van der wee | cepezed
lucas van der wee | cepezed
cepezed
cepezed
cepezed
contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000