menu sluiten

green week bij cepezed: ‘we kunnen als architectenbureau echt een verschil maken’

Net als vorig jaar is de tweede week van oktober bij cepezed ‘Green Week’. cepezeds duurzaamheidsexpert Tatjana Anholts legt uit hoe we een containerbegrip als ‘duurzaamheid’ hanteerbaar maken door het te ontrafelen en definiëren. Green Week spijkert ons bij en houdt ons scherp.

Is de Green Week een begrip bij cepezed?
Tatjana: ‘Vorig jaar was de eerste editie, dus een traditie is het nog niet. Maar de urgentie van dit onderwerp wordt zeker gedeeld, al doen we al veel. Met de Green Week vergroten we onze kennis en blijven we scherp.’

Hoe ontstond het idee voor de Green Week en wat is het belang?
Tatjana: ‘Vanwege mijn Breeam-certificaat ga ik naar het jaarlijkse Breeam-congres. Vorig jaar overviel me een zekere frustratie en moedeloosheid. De verandering binnen de bouwwereld voltrekt zich zo langzaam! Duurzaamheid is een veelomvattend thema. We doen bij cepezed al veel aan het reduceren van materiaalgebruik, we hebben er zelfs een symbolische maateenheid voor bedacht, ‘iq/kg’. Ook losmaakbaarheid is een vanzelfsprekend aspect van onze ontwerpen. Deze kennis hebben we in huis. We vinden het belangrijk om ook scherp te blijven op andere duurzaamheidsthema’s, zodat we ze vroeg in het ontwerpproces kunnen meenemen en er 1 lijn is. Het belangrijkste is misschien nog wel dat de Green Week ons motiveert. Want we kunnen als architectenbureau echt een verschil maken, we kunnen invloed uitoefenen. Al is het slechts een kleine invloed, het is meer dan je als individu bewerkstelligt.’

Green Week behelst een kleine materialententoonstelling en een lezingenprogramma, deels met sprekers van andere bureaus en uit andere disciplines. Kun je als architect niet zonder een netwerk als je duurzaam wilt bouwen?
Tatjana: ‘Een netwerk is voor architecten sowieso belangrijk. Ook de opdrachtgever en leveranciers maken een verschil. Zonder het Rijksvastgoedbedrijf en bouwer Du Prie hadden we de PI Haaglanden niet stikstofarm kunnen bouwen. En bij leveranciers gaat het om de hele keten, dat kan niet genoeg worden benadrukt. Bij duurzaamheid hangt zo veel samen, het lukt niet om dit op te lossen zonder samenwerking. En het lukt ook niet met kortetermijndenken, we hebben juist vergezichten nodig. Iets dat tot de verbeelding spreekt. Externe sprekers kunnen je visie verbreden en nieuwe inzichten bieden.’

Een metaforische maateenheid als ‘iq/kg’ legt goed uit hoe cepezed duurzaamheid aanvliegt. Het beslaat echter niet het hele duurzaamheidsspectrum.
Tatjana: ‘We ontwikkelen momenteel een tool die dat brede spectrum hanteerbaar maakt. We onderscheiden 4 deelaspecten die we belangrijk vinden. Het helpt om dat van tevoren te formuleren, het maakt het begrip overzichtelijker, waarmee gedeelde informatie meer ‘to the point’ is. Het komt de communicatie dus ook ten goede, zowel intern als extern. De tool is bedoeld om meteen aan het begin van het proces in te zetten en de hele ontwerpperiode aan vast te houden, in die zin is het een handvat. We zijn hem nu aan het toetsen, verbeteren en aanscherpen. De uitdaging zit hem in de samenhang tussen allerlei duurzaamheidsaspecten. De tool, je zou het ook een methode kunnen noemen, moet ook duidelijk maken welke kansen er liggen om thema’s te koppelen.’

Komen die 4 deelaspecten van duurzaamheid langs in de Green Week?
Tatjana: ‘Jazeker, het lezingenprogramma is er zelfs aan opgehangen. Maandag vertel ik over de ontwikkeling van de tool. Dinsdag gaat omgevingspsychologe Fiona de Vos in op de invloed van gebouwen op mensen, dus het welzijn. Dat gaat over daglicht, waar cepezed altijd al goed op let, en over bijvoorbeeld veiligheid en gezondheid. Woensdag vertelt Jasper Manders, architect bij cepezed, wat hij leert van het ontwerpen aan het Circulair Centrum Heerde, zoals hoe je het aanvliegt als donormateriaal gedurende het ontwerpproces wordt aangedragen. Donderdag spijkert Jan-Willem van de Groep ons bij over biobased materiaal, waarbij hij vooral ingaat op de uitdagingen van opschaling in de praktijk. We sluiten de week vrijdag af met aandacht voor ecologie, als Ingrid Sloots (NEST) een lezing geeft over de precizie die dat vraagt.’

Ben je al met al optimistisch?
Tatjana: ‘Direct na mijn studie werkte ik bij een ander Delfts bureau aan ontwerpvisies voor groenblauwe steden. Ik was hier tijdens mijn studie al mee bezig. Destijds leek het idee van een extremer klimaat iets van de toekomst, inmiddels zijn de gevolgen van klimaatverandering bijna dagelijks op het nieuws. Overal zijn overstromingen en bosbranden en onze steden worden steeds warmer. Het is merkbaar dat we veel te weinig hebben gedaan en het is nog urgenter om onze steden anders in te richten om ze leefbaar te houden. Aan de kennis en de middelen ligt het niet.’

Tatjana organiseert Green Week samen met Ivan Avdić, Sonja Draskovic en Jochem van Berne.

→ Wil je meer weten over onze projecten of over onze intrinsiek duurzame aanpak?

Mail ons op duurzaam@cepezed.nl - of bel (0)15 2150000.


lucas van der wee
lucas van der wee

cepezed Green Week 2022

contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000