menu sluiten

green week bij cepezed

cepezed

Net als bij veel overheden, bedrijven, scholen en andere instellingen draait de week van 10 oktober bij cepezed – extra – om duurzaamheid. We verbreden en verdiepen onze kennis met een reeks ochtendlezingen.

Onze ontwerpen scoren steevast hoog op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Zelfs gebouwen met strenge installatietechnische en bouwfysische eisen, zoals laboratoria en onderzoeksgebouwen, halen een hoge BREEAM-certificering. En al is helemaal niet bouwen natuurlijk het meest duurzaam, de nieuwbouw van cepezed verliest zijn waarde tenminste niet snel. In onze ontwerpfilosofie staan losmaakbaarheid en aanpasbaarheid namelijk voorop, net als efficiënt materiaalgebruik.

kennis verdiepen
Met bijna vijftig jaar ervaring kunnen we onze ontwerpfilosofie staven met steeds meer goede voorbeelden en we blijven ons ontwikkelen. Om de kennis binnen het bureau te verbreden en verdiepen worden regelmatig deskundigen uitgenodigd om een lezing te geven. In de Green Week komt er zelfs elke dag iemand langs. We vinden dit soort lezingen belangrijk en leuk, maar zijn bij uitstek een bureau dat zich ook ontwikkelt door simpelweg te dóen.

We initiëren zelf bouwplannen en proberen nieuwe technieken uit, onder meer aangaande demontabel bouwen. De kit of parts is een belangrijk uitgangspunt voor onze architectuur. Zo’n bouwpakket van hoogwaardige prefab-componenten, die droog gemonteerd worden op de bouw, garandeert een hoge kwaliteit en minimaliseert de hoeveelheid afval en de overlast op de bouw. Bovendien zorgt het voor een efficiënte inzet van materiaal, want ruwbouw is zo veel mogelijk meteen ook afbouw.

toekomstbestendige architectuur  


Als gebouwen in onderdelen, droog worden gemonteerd, kunnen ze in principe ook goed worden gedemonteerd. Dit maakt het eenvoudig om onderdelen toe te voegen, te vervangen of bij afbraak elders opnieuw te gebruiken – toekomstbestendige architectuur kortom. Toekomstbestendig bouwen betekent ‘ontwerpen aan onzekerheid’. Dat spreekt ons aan: cepezed wil de toekomst niet dicteren, maar een praktische handreiking doen aan toekomstige gebruikers. Zoals met de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam, die na vijf jaar een nieuw en heel andere functie kan krijgen in Enschede.

Bij een losmaakbaar gebouw hoort een ander eigenaarschap dan gebruikelijk. De waarde van zo’n gebouw is intrinsiek, het gaat om het materiaal en de fijne binnenruimtes, niet om de plek waar het staat. Dit is in de architectuur- en bouwwereld nog vrij onontgonnen terrein, want waarvan ben je in zo’n geval precies eigenaar? De ontwikkeltak van cepezed (cepezedprojects) en de bouwmanagementtak (cepezedbouwteam) zijn bewust opgezet om dit gebied te verkennen in de praktijk en het verschil te maken.

jannes linders

stewart brand  


cepezeds ontwerpfilosofie is schatplichtig aan het gedachtengoed van Stewart Brand, een Amerikaanse bioloog die zich interesseert in de manier waarop mensen samenleven en hun wereld inrichten. In 1994 schreef Brand How Buildings Learn: What Happens After They’re Built. Daarin stelt hij dat exorbitant hoge prijzen op de vastgoedmarkt innovatie afremmen en gemeenschapszin ondermijnen. De oplossing? Flexibele architectuur. Daar heeft bovendien ook het klimaat baat bij.

Flexibele architectuur moet volgens Brand modulair en aanpasbaar zijn, omdat elke ‘schil’ van een gebouw in een ander tempo zijn waarde verliest. Hier houden wij in onze ontwerpen rekening mee. Bijvoorbeeld door de constructie niet ‘in de weg’ te zetten, zodat vloervelden vrij indeelbaar blijven en wanden verplaatst kunnen worden als de functie verandert. En door installaties altijd goed bereikbaar te houden, zodat een plafond niet opengebroken hoeft te worden om bij een kabel of leiding te repareren.

IQ/kg  


Naast de schillen van Brand speelt de circulaire economie een rol. cepezed spitst dit toe op ‘refuse/rethink’, ‘reduce’ en ‘re-use’ uit het 9R-model, de drie ‘r-en’ zijn met de grootste impact. Gebouwen zijn zo compact mogelijk en we houden ons scherp met onze eigen maateenheid IQ/kg, die aangeeft hoe ‘slim’ de hoeveelheid ingezet materiaal is. Daarbij streven we vanzelfsprekend naar ontwerpoplossingen met een hoog IQ/kg, dus naar de inzet van weinig materiaal.

Waar we eigenlijk ook een eigen maateenheid voor zou moeten bedenken is de mate waarin een ontwerp natuurinclusief is. Want natuurinclusiviteit gaat verder dan een groendak, het neerzetten van wat bijenkasten en het ophangen van vleermuis- en vogelhuisjes. Onder meer hoogte, windgevoeligheid en het beplantingsplan luisteren nauw. Als het even kan proberen we met de beplanting rond en vaak ook op het gebouw de biodiversiteit in de omgeving bevorderen, idealiter in samenwerking met een ecoloog en landschapsarchitect.

lucas van der wee

plantenwand  


Inmiddels is bekend dat de aanwezigheid van planten de mentale gezondheid van mensen bevordert en creativiteit stimuleert. Bij een gebouw waar interactie en ontmoeting vooropstaan, kiezen we daarom voor veel beplanting, soms in de vorm van een plantenwand. Zo’n hoge wand, vaak over meerdere verdiepingen, heeft meteen een ruimtelijk effect en zuivert de lucht. Met het oog op het welzijn van de gebruikers zorgen we ook altijd voor veel daglicht tot diep in het gebouw en voor een heldere routing. Gangen en trappen functioneren bij ons vaak als verblijfsruimte, waar het leuk is om bij te praten.

testcases
Niet alle aspecten van duurzaam bouwen en duurzame architectuur kunnen in de Green Week aan bod komen. Zoals circulariteit in de zin van het hergebruiken van bestaand materiaal. Hier raken we steeds beter in thuis, dankzij mooie testcases als The Green House en de VU AB-vleugel. Dit laatste project betreft een universiteitsgebouw op de VU-campus, dat voor het grootste deel gesloopt wordt, maar waarvan twee vleugels (A en B) tijdelijk in gebruik blijven, deels voor nieuwe functies. Voor die verbouwing ‘oogsten’ we herbruikbaar materiaal in de te slopen vleugels.

lucas van der wee | cepezed

Tijdens de Week van de Duurzaamheid is ook de IABR-tentoonstelling IT’S ABOUT TIME nog te bezoeken, die helemaal draait om een duurzame toekomst. De Tijdelijke Rechtbank Amsterdam is onderdeel van de ‘Transitietafel’ met voorbeelden uit de praktijk.

Programma per dag: Andy van den Dobbelsteen, professor Climate Design & Sustainability aan de TU Delft, bijt op maandag toepasselijk de spits af door de urgentie van de opgave te belichten. Op dinsdag gaat Menno Rubbens van cepezedprojects in op de vraag hoe je de overstap maakt naar een circulaire bouweconomie. Woensdag spreekt Joost Jacobi van MetroPolder Company over klimaatadaptatie en watermanagement in stedelijk gebied. Chantal van Schaik, directeur van HollandHoutland, praat ons donderdag bij over het toepassen van biobased materialen in de architectuur. Architect Anna Tsagkalou en ingenieur Margot Höllander van MOR Studio sluiten de serie op vrijdag af met een lezing over toetsingsinstrumenten die behulpzaam kunnen zijn bij het bereiken van een duurzame gebouwde omgeving.


Meer over: VU AB-Vleugel, The Green House en de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam. En ook interessant: CC NL, Plus Ultra Amsterdam, hogeschool Inholland Amsterdam Sluisbuurt, Oldelft, gemeentehuis West-Betuwe, Wega.punt en Bouwdeel D(emontabel).

contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000