menu sluiten

Sloop en verbouw wis- & natuurkundegebouw vu is ook pilot ‘oogstpaspoort’

vu

Het karakteristieke wis- en natuurkundegebouw van de Vrije Universiteit (VU) aan de Boelelaan wordt grotendeels gesloopt. Alleen de A- en B-vleugel blijven bewaard, in verbeterde vorm welteverstaan. Met het oog op deze renovatie stelt cepezed samen met de VU een ‘oogstpaspoort’ op. Dat biedt een overzicht van de her te gebruiken materialen uit de te slopen vleugels.

sportvelden
De campus van de Amsterdamse VU op de Zuidas is momenteel een complexe schuifpuzzel. Er komen nieuwe gebouwen bij, gebouwen worden gesloopt en krijgen tijdelijk of permanent nieuwe functies. Zo wordt het merendeel (vleugels C tot en met Z) van het enorme wis- en natuurkundegebouw (W&N) uit 1964 gefaseerd gesloopt om plaats te bieden aan sportvelden. In de overgebleven A- en B- komen de komende vijftien tot twintig jaar biochemische labs, practicumlokalen, onderwijsruimtes, kantoor- en werkplekken, werkplaatsen en ruimtes voor studieverenigingen.

pilot oogstpaspoort
Met zijn voorstel om materiaal uit de te slopen vleugels te ‘oogsten’ ging cepezed een stap verder dan alleen het tijdelijke hergebruik van de A- en B-vleugel, zoals in de uitvraag van de VU stond. De universiteit reageerde enthousiast en het project fungeert nu als een pilot voor het opstellen van een ‘oogstpaspoort’. Dat bevat straks alle materialen en elementen die kunnen worden hergebruikt, zowel bouwkundige elementen als onderdelen van installaties, meubilair en de inrichting van de laboratoria.

maximum re-use
Een team van de VU en cepezed legt momenteel een materialen-database aan van de te slopen vleugels. De gezamenlijke focus van de VU en cepezed ligt bij ‘maximum re-use’, waarmee het project aansluit bij de ontwikkelingsstrategie van de VU voor 2020-2025, waarin duurzaamheid een speerpunt is. Na oplevering van de gerenoveerde AB-vleugel – straks een vrijstaand gebouw met 12 duizend vierkante meter vloeroppervlak – beschikken minstens drie à vier generaties studenten over een inspirerende en duurzame leeromgeving.

ook interessant
cepezed werkt ook aan het onderzoeksgebouw Vrije Universiteit.

contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000