menu sluiten

Internationaal ontmoetingscentrum voor innovaties in de quantummechanica

cepezed

cepezed ontwerpt een innovatief ontmoetingscentrum en laboratorium voor Quantum Delta NL. Dit House of Quantum beschikt straks over geavanceerde onderzoeksfaciliteiten voor de quantummechanica en biedt de mogelijkheid om bevindingen en ideeën uit te wisselen. House of Quantum komt op de campus van de TU Delft te staan, waar al meer gebouwen naar ontwerp van cepezed zijn gerealiseerd.

House of Quantum
Nederland heeft een vooraanstaande positie in de quantumwetenschap en -technologie. Quantum Delta NL wil die positie versterken en uitdragen met een nieuw onderkomen in Delft. Binnen Quantum Delta wordt onderzoek uitgevoerd in drie onderzoekslijnen: quantumcomputers, quantumnetwerken en quantumsensoren. House of Quantum geeft bezoekers de mogelijkheid laagdrempelig kennis te maken met de wereld van quantummechanica en katalysatorprogramma’s – waar Nederland zich op het gebied van quantumtechnologie in specialiseert.

hotspot
House of Quantum wordt het fysieke hart van Quantum Delta NL. Het vormt straks een ‘hotspot voor excellente wetenschappers, ingenieurs en ondernemers die het voortouw nemen in de quantumtechnologie’, zoals de organisatie het zelf verwoordt. Er wordt actief samengewerkt met verschillende Nederlandse universiteiten en researchinstanties – ook buiten Delft. Het zal naast toponderzoekers ook creatieve startups en grotere onderzoekslaboratoria huisvesten en fungeert als internationaal ontmoetingscentrum voor partijen binnen de quantumtechnologie.

kaatsende laserstralen
Het karakteristieke landschapsontwerp van de Delftse campus, met zijn scherpe hoeken en diagonalen, wordt doorgetrokken tot aan de gevels. De diagonale belijning loopt door in de binnenruimte, waar het de hoofdroutes accentueert. De zigzaggende hoofdroute refereert ook aan het idee van kaatsende laserstralen, zoals in de laserlabs. House of Quantum wordt een iconisch gebouw met reflecterende gevelpanelen die de groene buitenruimte weerspiegelen. Dichte gevelbanen worden afgewisseld met glas en de gevelpanelen worden in wisselende hoeken ten opzichte van elkaar geplaatst. Dat creëert reliëf in de gevel en heeft in het voorbijgaan een dynamisch effect. Zowel aan de Heertjeslaan als aan de zijde van de groene corridor komen grote glazen kopgevels.

quantum experience
Op de begane grond toont de ‘Quantum Experience’ de meest recente onderzoeksresultaten en de grondbeginselen van de quantumtechnologie. Deze expositie is van buitenaf reeds zichtbaar door de uitnodigende, alzijdig transparante plint. Centraal op de begane grond bevinden zich de van daglicht afgescheiden laserlabs – plaatsing op deze plek garandeert een trillingsarme ruimte. Alle andere onderzoeksfuncties, waaronder ‘clean rooms’, kantoren en cryostaat- en laserlabs, zijn ondergebracht in de twee beuken langs de zijgevels. Hier worden inspirerende werkomgevingen gecreëerd, de zogenaamde ‘villages’, waar bedrijven samenwerken. In totaal gaat het om 12.600 vierkante meter bruto vloeroppervlak.

ontmoeting en interactie
Tussen de twee kantoorbeuken bevindt zich een getrapt ‘dorpsplein’, dat in een vloeiende beweging de verdiepingen verbindt. De inrichting faciliteert ontmoeting en interactie: in tegenstelling tot de meer neutraal ingerichte beuken is dit een warme, daglicht- en vegetatierijke omgeving, uitgevoerd in bio-based materialen.

flexibel gebouw
Het ontwerp van House of Quantum scoort BREEAM Excellent. De constructie is erop gericht de plattegronden flexibel te houden: de indeling van de vloervelden kan per verdieping worden aangepast aan de vraag. Daarnaast is het gebouw eenvoudig modulair met twintig procent uit te breiden. Dankzij de kit-of-parts is het hele gebouw bovendien losmaakbaar. Het wordt met hoogwaardige prefab-onderdelen gemonteerd, waarbij ruwbouw tevens afbouw is, en kan in principe ook weer worden gedemonteerd en elders geremonteerd.

Lees meer over het project hier

contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000