menu sluiten

International school Almere: gezamenlijk, groen en adaptief

Lucas van der Wee

De International School Almere is recentelijk opgeleverd en wordt de komende tijd ingericht. Het nieuwe schoolgebouw voor basis- en voortgezet onderwijs is ruim en daglichtrijk en is straks ingebed in het groen. In het ontwerp heeft cepezed de onderwijsfuncties verdeeld over drie geschakelde bouwblokken, het middelste blok is voor gezamenlijk gebruik. In september wordt de school in gebruik genomen.

basis- en middelbaar onderwijs
De bestaande internationale school van Almere is nu nog verdeeld over twee locaties. Maar vanaf het nieuwe schooljaar kan de school gebruikmaken van 1 groot, nieuw pand aan de Breskensweg in Almere Stad. De school is bedoeld voor basis- en middelbaar onderwijs en is geschikt voor zo'n 700 kinderen tussen de 4 en 19 jaar oud. Het gebouw is adaptief: het is zo ontworpen dat het gemakkelijk uitgebreid kan worden zodat er plek is voor 1000 leerlingen. De verbinding tussen binnen en buiten kreeg speciale aandacht, in de vorm van grote ramen, daklichten boven speelse trappartijen en een arcade.

kleinschalig
Door de ruimtelijke onderverdeling blijft de leeromgeving per leeftijdsgroep kleinschalig. De ‘primary school’ zit in een lage vleugel met 1 verdieping, de ‘secondary school’ in een bouwblok met 3 verdiepingen. Het geheel is zorgvuldig ingebed in een groene buitenruimte die gezoneerd is naar leeftijdsgroep. Er staan fruitbomen en er zullen educatieve moestuintjes worden aangelegd. Voor de jongere kinderen is er een eigen speelplein. Door de driehoekige vorm van de kavel en de rechte vorm van het gebouw ontstaan buiten vanzelf afgebakende plekken.

hart van de school
In het middelste bouwblok bevinden zich de ‘assembly hall’ (de aula), gymzalen, muziek- en dramalokalen, bibliotheek en kantine. Deze zone vormt het hart van de school, waar gezamenlijke activiteiten plaatsvinden. De kinderen eten ook samen, maken samen muziek en kunnen samen studeren in de bibliotheek. De school hecht hier veel waarde aan gezien de diverse culturele achtergronden van de scholieren en de holistische benadering van het internationale onderwijs.

Alvast een kijkje nemen? Bekijk de 3D animatie op de projectpagina International School Almere.

Lucas van der Wee
Lucas van der Wee
contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000