menu sluiten

onderzoeksgebouw vrije universiteit amsterdam breeam-excellent gecertificeerd

cepezed

Het ontwerp voor het nieuwe bèta-medisch onderzoeksgebouw van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam is BREEAM-NL Excellent gecertificeerd voor zijn duurzaamheid! Onder meer door de bijzondere onderzoeksfaciliteiten was een Excellent-certificering niet vanzelfsprekend. Het ontwerpteam met architect cepezed, constructeur Pieters Bouwtechniek en installatieadviseur DWA is het gelukt toch hoog te scoren.

bijzondere functies

In het nieuwe gebouw komt onder andere verfijnde meetapparatuur die absoluut trillingsvrij moet staan. Dit terwijl de omgeving juist veel trillingen voortbrengt: in de directe omgeving liggen zowel tram- en treintrajecten als de ringweg zuid. Ook brengt een deel van de faciliteiten bijvoorbeeld een hoge vloerlast met zich mee en is voor de laboratoria extra klimaatbehandeling nodig.

veel materiaal

De bijzondere functies vragen om veel materiaal en specifieke constructies. Zo zijn veel heipalen en dikke betonnen damwanden tot wel 20 meter diep nodig om het gebouw helemaal trillingsvrij te maken. Ook de vloeren zijn dik en voor de extra klimaatbehandeling zijn veel installaties noodzakelijk. Binnen BREEAM haalt het gebouw dan ook minder punten op het onderdeel ‘materialen’ dan onze andere gebouwen.

ruime compensatie

Een hele serie oplossingen en maatregelen compenseert de lagere score op ‘materialen’. Op de onderdelen ‘management’, ‘gezondheid en comfort’, ‘energie’, ‘transport’, ‘water’, ‘afval’ en ‘landgebruik en ecologie’ presteert het gebouw allemaal goed tot uitmuntend. Veel daglicht, ionisatie van de lucht, pv-panelen, LED-verlichting, energiezuinige apparatuur en liften, aanwezigheidsdetectie en een WKO-installatie dragen daaraan net zo goed bij als waterbesparend sanitair, goede mogelijkheden voor afvalscheiding, vleermuiskasten en een groendak met bijenhotels. Om op ieder gebied de beste keuzen te kunnen maken, is bovendien een uitgebreide analyse opgesteld van de levensduurkosten behorend bij verschillende mogelijkheden.

duurzame en sociale campus

De Vrije Universiteit investeert met het gebouw in een duurzame ontwikkeling van haar campus. Aansluitend op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties streeft zij er onder meer naar in 2035 100% aardgasvrij te zijn en alleen nog gebruik te maken van 100% duurzaam opgewekte elektriciteit. Het nieuwe onderzoeksgebouw draagt aan die doelstelling belangrijk bij.

cepezed
cepezed
cepezed
contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000