menu sluiten

ontwerpupdate onderzoeksgebouw vrije universiteit amsterdam

cepezed

Sinds de ontwerpaanbesteding voor het nieuwe VU-onderzoeksgebouw in 2016, is cepezed druk aan het tekenen geweest. Tijdens het proces hebben er diverse programmawijzigingen plaatsgevonden. Zo is het onderzoeksprogramma vergroot en de onderwijsfunctie verkleind. Uiteindelijk is het programma met circa 5.000m² toegenomen tot een totaal vloeroppervlak van ruim 27.000 m².

In het onderzoeksgebouw komen ongeveer 400 mensen te werken. Het gaat diverse soorten generieke laboratoria bevatten, maar ook zeer specifieke onderzoeksfaciliteiten zoals hoogwaardige trillingvrije laserlaboratoria en ruimte voor elektromicroscopie. Deze zijn bijvoorbeeld geschikt voor onderzoek naar de interactie tussen licht en materie. Aanvullend gaat het gebouw onderdak bieden aan kantoren, onderwijsvoorzieningen, practicumruimten en campusfaciliteiten zoals horeca en ontmoetings- en vergaderaccommodaties.

Het gebouw wordt flexibel en toekomstbestendig, zodat het de komende decennia geschikt blijft voor verschillende typen gebruikers en activiteiten. Op het gebied van duurzaamheid is de doelstelling een BREEAM Excellent certificering. Het wordt onder meer voorzien van een warmte-koude opslag (WKO) in de bodem, zonnepanelen op het dak, energiearme liften, ledverlichting en waterbesparend sanitair.

Inmiddels hebben zowel de Zuidas als de Amsterdamse welstand het definitieve ontwerp goedgekeurd, een belangrijke mijlpaal. Het project bevindt zich nu in de eindfase van het technisch ontwerp en naar verwachting is het bestek eind mei gereed. De opening van het nieuwe onderzoeksgebouw staat gepland voor 2022.

cepezed
cepezed
cepezed
contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000