menu sluiten

plus ultra amsterdam breeam outstanding

cepezed

Het ontwerp voor het multi-tenant onderzoeksgebouw Plus Utra op het Medical Business Park in Amsterdam is Breeam Outstanding gecertificeerd! Het behaalde een totaalscore van meer dan 90%. Het gebouw krijgt geen gasaansluiting, gaat voor een belangrijk deel voorzien in zijn eigen energie, wordt rijk aan daglicht en superflexibel. Het park op het terrein van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum locatie AMC krijgt er daarmee een sterk toekomstgericht gebouw bij.

innovatie, samenwerking en flexibiliteit
Het gebouw van zo'n 8.200 m2 gaat kantoren, laboratoria en uiteenlopende gedeelde voorzieningen bevatten voor verschillende organisaties en ondernemingen die onderzoek doen in de medische sector. Daarmee is het specifiek gericht op nieuwe impulsen voor verdere innovatie in de life sciences & health sector. Plus Ultra maakt dat ondernemingen gemakkelijk voorzieningen en zo kosten kunnen delen, terwijl het daarnaast sterk is gericht op kennisdeling, synergie en samenwerking. Het gaat zo een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomstige zorg in Amsterdam en daarbuiten. De flexibele opzet maakt het daarbij mogelijk het gebouw steeds weer aan te passen aan de actuele behoeften van de start-ups, scale-ups én grotere gebruikers van het pand.

prettig en energie-efficiënt
Het alzijdige gebouw vormt een prettige, gezonde verblijfsomgeving en heeft dubbelhoge transparante plint. In het hart heeft het een atrium met trappartij dat eveneens transparant is en zich richt op het groen buiten. De gevels zijn verticaal geaccentueerd met stroken donker getint aluminium. De zuidoost- en zuidwestgevels zijn voorzien van pv-vinnen die zowel energie opwekken als zonwering bieden. Ook de dakopbouw met installaties is rondom bekleed met pv-panelen. Voor een optimale klimatisering en efficiënte energiehuishouding wordt verder onder meer gebruik gemaakt van warmteterugwinning, een wko-installatie en klimaatplafonds.

kennisnetwerk
Plus Ultra Amsterdam is een ontwikkeling van Kadans Science Partner, dat zich helemaal richt op huisvesting voor kennisintensieve organisaties op en rondom scienceparken en universiteitscampussen. En daarmee proactief bijdraagt aan wetenschappelijke kennisnetwerken. cepezed realiseert met Kadans ook een Plus Ultra-gebouw in Leiden en veel grootschaliger Accelerator-gebouwen in Utrecht en Amsterdam. Van Plus Ultra Leiden en Accelerator Utrecht is de uitvoering inmiddels al vergevorderd.

cepezed
cepezed
contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000