menu sluiten

praten over stikstofarme bouw

Ook dit jaar houdt het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) weer ‘Marktdag’: een middag om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen, bedoeld voor ontwerpers en kleine en grote marktpartijen in de bouw. Vorig jaar bleek al dat de thema’s duurzaamheid en circulariteit trending zijn en dat geldt in 2023 nog steeds. cepezed schuift aan in een paneldiscussie over stikstof.

pi scheveningen
‘Wij hebben de markt in de volle breedte nodig’, zegt Annuska Bloemert van het RVB. ‘De Marktmiddag biedt ruimte om in gesprek te gaan.’ Bij een van de georganiseerde gesprekken, een paneldiscussie over stikstofarme bouw, schuiven Ronald Schleurholts (partner cepezed) en Martijn du Prie (du Prie bouw & ontwikkeling) aan bij Noah Baars (RVB), om te vertellen over de bouw van het zorgcentrum bij de PI in Scheveningen.

voorbeeldproject
Het RVB is opdrachtgever in Scheveningen en ziet dit als een voorbeeldproject – het hanteert soms zelfs hogere ‘stikstofeisen’ dan wettelijk noodzakelijk. Eerdere Marktdagen bleek al dat marktpartijen dergelijke pilots toejuichen, om grip te krijgen op de mogelijkheden. In Scheveningen wordt de stikstofarme bouwplaats heel precies gemonitord, zodat we ervan kunnen leren. Een belangrijke les is alvast dat er in Nederland nog veel te weinig elektrisch bouwmaterieel voorhanden is.

60 procent minder
Noah Baars is programmamanager Schoon en Emissieloos Bouwen bij het RVB. ‘Er is veel te doen’, zegt hij. ‘De overheid wil namelijk de stikstofuitstoot van de bouwsector in 2030 ten opzichte van 2021 met 60 procent verminderen. Veel marktpartijen zijn al bezig met elektrisch materieel. En ook met modulair bouwen in een fabriek, zodat je op bouwplaats geen betonwagen nodig hebt. Het RVB wil de markt stimuleren om zoveel mogelijk emissieloos te bouwen. Het gebruik van schoner materieel zal in de inkoop daarom de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen.’


Andere thema’s op de aanstaande RVB Marktmiddag zijn onder meer marktstrategie, het MKB-beleid en digitalisering. De middag vindt plaats op 26 juni 2023. Aanmelden kan hier.

→ Meer over stikstofarm ontwerpen en bouwen

contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000