menu sluiten

team cepezed ontwerpt nieuwbouw inholland amsterdam

cepezed

De ontwerpaanbesteding voor de nieuwbouw van Hogeschool Inholland in de Amsterdamse Sluisbuurt is gewonnen door een team onder aanvoering van architectenbureau cepezed, met daarin IMd Raadgevende Ingenieurs, Galjema, LBP|SIGHT, Delva landscape architects en bGgrid

De nieuwbouw behelst een energieneutraal onderwijsgebouw van circa 25.000 m2, dat in 2022 in gebruik wordt genomen op een centrale plek in de toekomstige groene woon- en werkwijk op de westelijke punt van Zeeburgereiland. Het gebouw wordt een unilocatie met een campus-achtige opzet voor opleidingen in de domeinen Gezondheid, Sport & Welzijn, Techniek, Ontwerpen & Informatica, Creative Business, Agri, Food & Life Sciences en Business, Finance & Law. Ook de life science opleidingen van ROC- Amsterdam krijgen een plek in het gebouw.

Het schetsontwerp kenmerkt zich door een hoge mate van flexibiliteit en modulariteit. Zo is de gebouwstructuur opgezet als generiek framewerk met 24 units van ieder ongeveer 600 m2 gebruiksoppervlak. Iedere opleiding gaat gebruik maken van een nader te bepalen aantal units. Eventuele krimp of groei van leerrichtingen is gemakkelijk op te vangen; de units kunnen eenvoudig van gebruiker wisselen en zijn gemakkelijk aanpasbaar.

De units zijn gegroepeerd rond een centraal atrium met gedeelde functies als collegezalen, een expositieplein, restaurant, en zogenaamde living spaces. Dit levendige campushart wordt vormgegeven als een glooiend berglandschap dat vanzelfsprekend aansluit op het stadsplein voor het gebouw. ‘Pleintjes’ en ‘straatjes’ in het atrium geven net als een hoge concentratie groen sterk het gevoel van een dynamische publieke ruimte die men zich lokaal kan toe-eigenen. Hoger in het gebouw sluit het atriumlandschap aan op een royaal dakterras. De voorzijde van het gebouw is voorzien van een groot stadsbalkon met een fraai zicht op Amsterdam.

Creativiteit en een gezonde werk- en studieomgeving zijn belangrijke pijlers van het project. Ook voor duurzaamheid en circulariteit is veel aandacht. Zo is het gebouw zeer compact en heeft de goed geïsoleerde schil daarmee een minimaal oppervlak. Ook maakt het gebruik van warmte- en koude-opslag in het naastgelegen IJ. Het dak wordt een polderdak dat niet alleen multifunctioneel is, maar het beschikbare oppervlak ook meervoudig gebruikt voor combinaties als waterbuffers met PV-voorzieningen of daktuinen Gebouwcomponenten zijn daarnaast voor een belangrijk deel remontabel en dragen zo bij aan circulariteit op meerdere schaalniveaus.

Voor optimaal gebruikscomfort gaat het gebouw minimaal voldoen aan de normen voor Frisse Scholen klasse B. Onder meer op het gebied van daglichttoetreding, akoestiek en thermisch comfort biedt het daarmee uitstekende condities. Ook wordt het nieuwe gebouw energieneutraal. Voor een toekomstgericht beheer maakt het daarnaast gebruik van een geavanceerd smart buildingsysteem.

contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000