menu sluiten

omgevingsbewust 

Een gebouw staat nooit op zichzelf; het is altijd deel van zijn directe en minder directe omgeving. Het heeft invloed door de ruimte die het inneemt, door de uitstraling en door de grondstoffen en energie die het verbruikt. cepezed zorgt daarom voor een goede inpassing en een hoge mate van duurzaamheid en circulariteit.

inpassing in de omgeving
We passen onze gebouwen zorgvuldig in binnen hun omgeving. De bouwvolumes zijn compact, doordacht gepositioneerd en gedimensioneerd en openen zich naar buiten. Ze zijn bovendien nooit opdringerig, maar hebben altijd een bescheiden uitstraling. Bij het ontwerpen houden we al direct rekening met eventuele uitbreidingen en toekomstige gebruikscenario’s.

spaarzaam en aanpasbaar
Onze gebouwen zijn samengesteld uit geprefabriceerde materialen, die precies op tijd op de bouwplaats aankomen en daar droog geassembleerd worden. Het materiaal- en grondstoffengebruik is zo minimaal, terwijl ook de afvalstromen op de bouw en de overlast voor de omgeving sterk beperkt blijven. Daarnaast maakt prefabricage onze gebouwen goed losmaakbaar, makkelijk te onderhouden en eenvoudig aan te passen op andere functies.

duurzaam en energiezuinig
Hernieuwbare en bio-based materialen maken een vanzelfsprekend onderdeel uit van onze bouwpakketten. We zoeken altijd naar nieuwe, duurzame alternatieven. Onze ontwerpen zijn daarnaast daglichtrijk, waardoor ze minder energie voor verlichting gebruiken. PV-panelen op daken en in gevels wekken ook juist energie op. Met deze en andere slimme technieken als phase changing materials of geavanceerde beheersystemen, zijn ontwerpen van cepezed regelmatig energieneutraal of zelfs energieleverend.

natuurinclusief
cepezed werkt nauw samen met landschapsarchitecten en ecologen. Om de ruimte rondom onze gebouwen natuurinclusief te maken, maar ook de gebouwen zelf. Zo integreren we veel groen in, op en om onze gebouwen, maar nemen we bijvoorbeeld ook voorzieningen op voor vogels, vleermuizen en insecten. Ook qua natuur leveren onze gebouwen zo een positieve bijdrage aan hun omgeving.

omgevingsbewust proces
We sturen voortdurend op duurzaamheid en gezondheid en hebben veel ervaring met certificeringsmethodieken als BREEAM, GPR, Leed, Passivbau en WELL. Doordat we zowel gedreven ondernemers, grote overheidsinstellingen als internationale bedrijven als klant hebben, zijn we ons bovendien goed bewust van de politieke en strategische omgeving waarin projecten vaak tot stand komen. cepezed is een partner in iedere stap van het proces.

lucas van der wee | cepezed
lucas van der wee | cepezed
lucas van der wee | cepezed