menu sluiten

privacyverklaring sollicitanten 


zo gaat cepezed met jouw persoonsgegevens om.

persoonsgegevens
cepezed hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Met het versturen van je CV ga je ermee akkoord dat de persoonsgegevens en eventuele sollicitatie worden verwerkt door cepezed en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij cepezed. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

database

cepezed verzamelt en verwerkt gegevens verkregen van sollicitanten door middel van brieven, persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, geslacht, opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen etc.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties etc.).

archief

De gegevens van de sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. De lokale wetgeving wordt hierbij geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van cepezed verwijderd. Sollicitanten kunnen toestemming geven om hun gegevens langer te bewaren, omdat er bijvoorbeeld op een later tijdstip mogelijk een passende functie komt. We passen hiervoor een termijn van maximaal 1 jaar toe.

Op verzoek van de sollicitant verwijderen wij de gegevens uit onze database. Hiertoe kan een bericht gestuurd worden naar sollicitaties@cepezed.nl.