menu sluiten

Jaarbeurs masterplan

bekijk

Jaarbeurs masterplan 

De Jaarbeurs Utrecht is in honderd jaar uitgegroeid tot het grootste beurs- en evenementencomplex van Nederland. Om ook in de toekomst een (inter)nationaal concurrerende positie te behouden, ondergaat het Jaarbeursterrein een grootschalige herontwikkeling. cepezed en Jaarbeurs stelden een masterplan voor de ontwikkeling op, onder meer gericht op verduurzaming, efficiënter ruimtegebruik, meer belevingswaarde en een sterkere connectie met de omgeving.

  • opdrachtgever(s)
  • Jaarbeurs
  • locatie
  • Utrecht
  • gebruiker(s)
  • Jaarbeurs
  • expertise
  • architectuur

één grote parkeerzone  

In het masterplan voor de Jaarbeurs Utrecht zijn alle parkeerzones tussen het Merwedekanaal en de Overste den Oudenlaan in één zone geconcentreerd. Door extra capaciteit en OV-voorzieningen functioneert deze zone als mobiliteitshub en toegangspoort voor bezoekers van zowel de Jaarbeurs als de stad.

Door concentratie van het parkeren langs het kanaal en de sloop van de bestaande Oranjehal is langs de Croeselaan ruim acht hectare grond vrijgespeeld. Hiervoor heeft Jaarbeurs afspraken met de gemeente, die voor dit terrein de coördinatie gaat voeren over een herontwikkeling met functies als wonen, werken, horeca, cultuur en leisure.

cepezed

Mogelijkheid om binnen en buiten te combineren  

Een heldere structuur, multifunctionaliteit, flexibiliteit en een hoog uitrustingsniveau waren uitgangspunten voor de gefaseerde herontwikkeling van het eigenlijke hallencomplex. Dubbel grondgebruik, de integratie van substantiële groenzones en de activatie van de randen richting de omgeving waren ook belangrijke thema’s.

Het plan voor de Hallen Zuid kenmerkt zich onder meer door de grote evenemententuin in het hart met mogelijkheid voor de combinatie van binnen- en buitenruimte. De daken van deze hallen zijn in het plan voorzien van transparante stroken, sedum en pv-cellen. Bovenop de Hallen Noord zijn twee woon-werktorens geprojecteerd die ook bijdragen aan de herkenbaarheid het complex.

cepezed
cepezed

Gecentreerd om voetganger  

Een centraal element in het masterplan is de voetgangersas tussen het parkeergebied aan de ene kant, en het Beatrixtheater en de nieuwe OV-terminal aan de andere. De voetgangersas bestaat uit de Jaarbeurspassage - die tussen de hallen door loopt - en de Centrumboulevard, die in het verlengde van de Jaarbeurspassage ligt.

Langs de route zijn levendige en uitnodigende functies voor horeca en retail voorzien. Ook is er andere bedrijvigheid gepland, die de voetgangersstrook een hoge verblijfswaarde geeft en een autonome aantrekkingskracht heeft voor bijvoorbeeld omwonenden en mensen die in de omgeving werken.

cepezed
cepezed
cepezed

partners

  • opdrachtgever: jaarbeurs
contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000