menu sluiten

Politiecomplex Rotterdam-Rijnmond

bekijk

Politiecomplex Rotterdam-Rijnmond 

Het Politiecomplex Rotterdam-Rijnmond ligt aan de Veilingweg, langs de rijksweg A20. cepezed maakte het ontwerp voor de grootschalige renovatie, modernisering en uitbreiding. Daarbij besteedden we veel aandacht aan duurzaamheid.

 • opdrachtgever(s)
 • Politie
 • locatie
 • Rotterdam
 • gebruiker(s)
 • Politie Rotterdam-Rijnmond
 • expertise
 • architectuur
  cepezed interieur
jannes linders

Politiekantoor zonder publieksfunctie  

Het complex heeft geen publieksfunctie, maar bevat onder meer kantoor-, archief- en opslagruimtes, een groot bedrijfsrestaurant en een auditorium. Ook biedt het onderdak aan stallingen en werkplaatsen voor het wagenpark. Tenslotte zijn er sport- en trainingscentra te vinden voor zowel de theoretische als praktische beroepsvaardigheden.

cepezed

Aandacht voor duurzaamheid  

Er is veel gebruikgemaakt van bestaande kwaliteiten. Ook zijn de gebouwen flexibel in te delen en uit te breiden. Door stapeling en meervoudig grondgebruik hebben we bovendien extra groenzones op het terrein weten te creëren.

Het vernieuwde complex is zo compact mogelijk ontworpen en de voormalige versplintering van functies is geëlimineerd. Daardoor zijn de looplijnen zo efficiënt mogelijk. Door onder meer afgewogen zichtlijnen en een heldere, eenduidige transportaorta heeft het complex goede oriëntatiemogelijkheden gekregen.

jannes linders

Functionele scheiding  

De meer vertrouwelijke zones binnen het gebouw zijn gegroepeerd en goed afgeschermd van de meer toegankelijke functies als het restaurant en auditorium.

De trappen zijn uitnodigend gepositioneerd en nodigen uit tot gebruik, wat bijdraagt aan een gezonde werkomgeving.

jannes linders
léon van woerkom
léon van woerkom

Efficiënte indeling  

De klimatisering is opgedeeld in zones gebaseerd op de typen ruimten en gebruik. Dit scheelt aanzienlijk in de installatiebehoefte. En in het verlengde daarvan in energieverbruik, onderhoud en exploitatielasten.

De meeste installaties zijn ondergebracht in een apart gebouwvolume, zodat zij geen geluidhinder veroorzaken. Brandschermen en beveiligingsgrenzen zijn waar mogelijk gecombineerd, wat zowel ruimtelijke voordelen heeft als materiaal bespaart.

Delen van het complex hebben een dak van grote elementen die inclusief binnen- en buitenafwerking in één keer zijn geplaatst.

cepezed
lucas van der wee | cepezed

Meer zichtbaarheid van buiten  

De voormalige witte toren is geheel gerenoveerd en heeft aan de snelwegkant een volledig glazen gevel. Deze haalt niet alleen veel daglicht binnen, maar biedt ook goed zicht op de activiteiten binnen. Dit terwijl de rest van het complex tamelijk gesloten oogt. Ook de enorme wenteltrap die de verdiepingen van de toren verbindt, is goed zichtbaar.

jannes linders
lucas van der wee | cepezed

partners

 • opdrachtgever: politie
 • interieurontwerp: cepezedinterieur
 • constructies: aronsohn raadgevende ingenieurs
 • installaties: sweco
 • bouwfysica & duurzaamheid: dgmr
 • hoofdaannemer: j.p. van eesteren
 • e-installateur: croon
 • w-installateur: envo
 • staalconstructie: nauta staalbouw
 • gevels: metaalbouw vogt | potasch & perlemoer | kamplacon
contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000