vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

jaarbeurs masterplan

Mede door zijn centrale ligging en goede bereikbaarheid is de Jaarbeurs Utrecht in honderd jaar uitgegroeid tot het grootste beurs- en evenementencomplex van Nederland. Om ook in de toekomst een (inter)nationaal concurrerende positie te behouden, ondergaat het Jaarbeursterrein komend decennium een grootschalige herontwikkeling die onder meer is gericht op verduurzaming, een efficiënter ruimtegebruik, een verbeterde logistiek, meer belevingswaarde en in het verlengde daarvan een sterkere connectie met de omgeving en de stad. cepezed en Jaarbeurs hebben het masterplan voor de ontwikkeling opgesteld.

Dit plan concentreert alle parkeren op het gebied tussen het Merwedekanaal en de Overste den Oudenlaan, waar daar nu ook al ruimte voor bestaat. Met extra capaciteit en OV-voorzieningen gaat deze zone functioneren als mobiliteitshub en toegangspoort voor bezoekers van zowel de Jaarbeurs als de stad.

Door concentratie van het parkeren langs het kanaal en sloop van de bestaande Oranjehal komt langs de Croeselaan ruim acht hectare grond vrij. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de gemeente, die voor dit terrein de coördinatie gaat voeren over een herontwikkeling met functies als wonen, werken, horeca, cultuur en leisure.

Een heldere structuur, multifunctionaliteit, flexibiliteit en een hoog uitrustingsniveau zijn uitgangspunten voor de gefaseerde herontwikkeling van het eigenlijke hallencomplex, dat tussen bovengenoemde zones in ligt. Dubbel grondgebruik, de integratie van substantiële groenzones en de activatie van de randen richting de omgeving zijn ook belangrijke thema’s. Kenmerkend voor de Hallen Zuid is onder meer de grote evenemententuin in het hart die de mogelijkheid biedt binnen- en buitenruimte te combineren. De daken van deze hallen zijn in het plan voorzien van transparante stroken, sedum en pv-cellen. Bovenop de Hallen Noord zijn twee woon-werktorens geprojecteerd die ook bijdragen aan de herkenbaarheid het complex.

Een centraal element in het masterplan is de voetgangersas tussen het parkeergebied aan de ene kant en het Beatrixtheater en de nieuwe OV-terminal aan de andere. Deze wordt gevormd door de Jaarbeurspassage die tussen de hallen door loopt en in het verlengde daarvan de Centrumboulevard. De route is geflankeerd door een veelheid aan levendige en uitnodigende functies als horeca, retail en andere bedrijvigheid, die er sterk aan bijdragen dat de voetgangersstrook een hoge verblijfswaarde heeft en zo ook een autonome aantrekkingskracht voor bijvoorbeeld omwonenden en mensen die in de omgeving werken.
utrecht / nederland

opdrachtgever
jaarbeurs

vorige pagina
volgende pagina