vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

't eemgoed

Gemeenschapszin, duurzaamheid en contact met de natuur zijn de uitgangspunten van het bijzondere woningbouwproject ’t Eemgoed. De grondleggers zochten al lang naar mogelijkheden voor een nieuwe manier van wonen. Een perfecte locatie daarvoor vonden ze in Oosterwold, een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde dat bestemd is voor organische, extensieve ontwikkeling zonder veel strikte kaders of vooraf opgesteld eindbeeld. Voor kennis en ervaring betrokken de initiatiefnemers cepezed en cepezedprojects.

In totaal omvat het project 82 woningen en een gebouw met gedeelde voorzieningen op een kavel van ruim zeven hectare. De brede, eenlaagse huizen met schuin aflopend dak hebben verschillende formaten voor verschillende soorten huishoudens en bewoning. Ze zijn geschakeld in licht gebogen rijen, die aan weerszijden van een centrale wandelroute losjes geordend op de kavel liggen. De kavelvorm en –grootte waren goeddeels vrij te kiezen en sluiten met hun gekromde contouren aan op het toekomstig aanpalende recreatiegebied alsook op de situering van de woningen in het landschap.

De hoge woonkamers met aangrenzende privétuinen zijn georiënteerd op het zuidwesten en ontvangen hierdoor ruim zonlicht. Ook liggen de woningen daarmee afgekeerd van de nabijgelegen provinciale weg en een windmolenpark dat schaduw werpt. De daken zijn bedekt met groen dat een voortzetting van het landschap vormt. Alle bewoners hebben hierdoor een zo natuurlijk mogelijk uitzicht en veel privacy. Voor daglichttoetreding langs de achterzijden van de woningen zijn sneden in de groenbedekking gemaakt die met verduurzaamd hout zijn afgekaderd.

De ontwikkeling komt tot stand in nauwe samenspraak met de bewoners, die op tal van aspecten meedenken en inspraak hebben. Zo zijn op basis van bewonersinput verschillende indelingsplattegronden ontworpen. Ook hebben de bewoners in diverse sessies hun wensen en gedachten kenbaar gemaakt op het gebied van zaken als sfeer en afwerking, landschap en moestuinen, duurzaamheid en energievoorziening, alsook de gedeelde faciliteiten zoals een muziekruimte, atelier, feest- en samenkomstruimte, gemeenschappelijke werkkamers, logeerkamers et cetera.

Met duurzaamheid als één van de kernwaarden worden de woningen energieneutraal en krijgt het project geen aansluiting op gas. Ook wordt het niet aangesloten op het rioolstelsel, maar komen er voor afvalwater bezinktanks in de grond die zijn aangesloten op een helofytenfilter. Onder meer door het groene dakpakket hebben de woningen een hoge isolatiegraad. Ook zijn ze voorzien van zowel een warmtewisselaar, balansventilatie als mogelijkheden tot natuurlijke ventilatie. Langs de woonkamers lopen langgerekte luifels met pv-panelen en zonnecollectoren. Het terrein blijft geheel autovrij; voor parkeren is alleen plaats aan de rand van de kavel.


oosterwold / nederland

opdrachtgever
eemgoed ontwikkel b.v.

vorige pagina
volgende pagina