menu sluiten

breeam-outstanding ambitie voor plus ultra amsterdam

cepezed

Op het nieuwe Medical Business Park Amsterdam ontwerpt cepezed Plus Ultra Amsterdam. Dit BREEAM-outstanding multi-tenant gebouw wordt in opdracht van Kadans Science Partner ontworpen en bevat zowel laboratoria als kantoorruimte speciaal voor bedrijven en instellingen in de medische sector. De hoge duurzaamheidsscore staat in het ontwerp centraal en wordt onder meer behaald door gebruik te maken van een WKO-installatie en integratie van zonnepanelen op het dak en in de gevels.

Binnen het nog te realiseren Medical Business Park Amsterdam, ten zuiden van het AMC, is Plus Ultra Amsterdam één van de eerste gebouwen. Het ontwerp kan daarom de toon zetten op het gebied van duurzaamheid voor de rest van de campusontwikkeling.

strikte duurzaamheidskaders
Bij Kadans staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Zij hanteren voor nieuwe gebouwen een eis van BREEAM-excellent. Deze standaard, gecombineerd met de strikte duurzaamheidskaders van de gemeente Amsterdam, brengt mogelijk een score BREEAM-outstanding binnen bereik. Het ontwerpteam gaat nog een stap verder en voorziet project Plus Ultra Amsterdam van een epc van -0,6 voor de kantoorruimte. Inclusief de laboratoria, scoort het pand een epc van 0,0. Deze score wordt gerealiseerd middels een hoogwaardige thermische schil en een groendak, maar ook door gebruik van een WKO-installatie en de integratie van PV-panelen over het hele dak en langs de zuidoost en zuidwest gevels.

energieke gevel

Door de verticale lamellen, gemaakt van zwarte PV-panelen, springen de gevels van Plus Ultra Amsterdam direct in het oog. Deze fungeren niet alleen als energie-opwekkers, maar vormen tegelijk passieve zonwering die per oriëntatie van de gevel is geoptimaliseerd door uitgebreide simulaties uit te voeren. De transparante geveldelen kunnen op deze manier verdiepingshoog worden uitgevoerd, wat goed is voor daglichttoetreding en uitzicht. Dit heeft een positief effect op de beleving en de gezondheid van de gebruikers van het pand.

klimaatadaptatie
Bij nieuwbouw moet rekening gehouden worden met het veranderende klimaat. Denk aan steeds hevigere regenbuien, hittestress, fijnstofproblematiek en lange periodes van droogte. Dit project is voorzien van extensieve groendaken met waterretentie, waardoor hemelwater vertraagd wordt afgevoerd. Vervolgens wordt het regenwater gebruikt in een grijswatersysteem voor het doorspoelen van de toiletten. Het resterende regenwater wordt zoveel mogelijk op eigen terrein gebruikt. Groendaken zorgen ook voor passieve koeling van het gebouw en de omgeving, verbeteren de biodiversiteit en vangen fijnstof af.

ruimte voor ontwikkeling en innovatie
Plus Ultra Amsterdam is niet het eerste gebouw dat cepezed ontwerpt voor Kadans Science Partner. Eerder ontwierpen wij life science-gebouwen Accelerator Utrecht en Plus Ultra Leiden. Daarnaast wordt ook gewerkt aan de herontwikkeling van de voormalige Shell-campus in Rijswijk At the Park. Alle projecten die wij voor Kadans realiseren maken onderdeel uit van een uitgebreid ecosysteem waarin ruimte voor ontwikkeling en innovatie wordt gecreëerd. Dit doet Kadans door huurders te verbinden om inspiratie en kennisdeling te bevorderen, maar ook om ondersteunende faciliteiten met elkaar te kunnen delen.

contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000