menu sluiten

effectief investeren in onderwijs: ook met een klein budget mogelijk

Lucas van der Wee | cepezed

Schoolbesturen staan voor grote uitdagingen. Niet alleen zijn de gebouwen onderhoudbehoevend, ook het verduurzamen en het aanpassen aan nieuwe leervormen is een noodzaak. De ventilatie-eisen tijdens de coronacrisis hebben dit probleem nog eens verscherpt. Bij het ontwerpen van nieuwe schoolgebouwen liggen ambities om zo gezond mogelijke gebouwen te maken, vaak met een beperkt budget. cepezed laat zien hier slim mee om te kunnen gaan.

slim werken met klein budget
In het manifest ‘kabinet: investeer in onderwijshuisvesting!’ bepleit een collectief van brancheorganisaties en gemeenten zeker 730 miljoen te investeren in het vernieuwen van schoolgebouwen, liever nog vandaag dan morgen. Slecht geventileerde gebouwen hebben nadelige gevolgen voor de leerprestaties, onderschrijft het onderzoek naar ventilatie in klaslokalen van de Universiteit van Maastricht. Er zijn echter nog te weinig financiële middelen bij onderwijsinstellingen beschikbaar om dit te verbeteren. Want hoewel er stappen richting een betere situatie zijn gezet, blijven de budgetten in het lager en voorgezet onderwijs klein. cepezed heeft laten zien slim om te kunnen gaan met een klein budget, door te focussen op daglichtinval, hergebruik van materiaal en multifunctioneel gebruik van ruimtes. Dit leidt tot flexibele, prettige leeromgevingen en een toekomstbestendig ontwerp voor een school.

cambreur college als voorbeeld
Een mooi voorbeeld is het Cambreur College in Dongen. Het bestaande schoolgebouw van scholenkoepel OMO was dermate verouderd, dat er een nieuw gebouw voor in de plaats moest komen. Voor het nieuwe gebouw lagen de ambities hoog: voldoen aan de eisen voor een ‘Frisse School’ en bijna energie neutraal gebouw (BENG). Het ontwerp moest bovendien zowel de traditionele, klassikale onderwijsmethode als aan nieuwe leervormen tegemoet komen.

klaar voor de toekomst
Het nieuwe Cambreur College geeft huisvesting aan mavo, havo en vwo en is met zijn flexibele indeling altijd klaar voor de toekomst. Bij meer of minder leerlingen per afdeling is de indeling gemakkelijk aan te passen. De nieuwe school is licht en ruimtelijk, terwijl het toch het kleinschalige karakter van de oudbouw behield. Waar mogelijk is ingezet op hergebruik, variërend van de twee grote gymlokalen tot de stoeptegels van het oude schoolplein. Ook de bestaande grote bomen zijn behouden.

andere voorbeelden
Een ander voorbeeld is de Internationale School Almere (ISA), die begin 2023 wordt opgeleverd. Hier gaat het om nieuwbouw voor basisschoolleerlingen en voortgezet onderwijs. In Ede ontwierp cepezed de transformatie van het Dulon College, waarbij bestaand en nieuw ontwerp samenkomen. En in Waddinxveen wordt het nieuwe Coenecoop College, dat net als het Cambreur College zeer hoog scoort op ‘Frisse School’ en ‘BENG’.

Voor meer informatie en foto's, bekijk hier het project

contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000