menu sluiten

moreelsebrug voorbeeld voor stad van de toekomst

lucas van der wee | cepezed

Het Duitse online persplatform voor wetenschap, maatschappij, technologie en milieu RiffReporter besteedt momenteel ruime aandacht aan de fietsersvoorzieningen in het stationsgebied van Utrecht. De website bestempelt deze als richtinggevend voor de stad van de toekomst. Ook de door cepezed ontworpen Moreelsebrug krijgt daarbij alle lof. Auteur Andrea Reidl merkt op dat het gebruik van de fiets- en voetgangersbrug niet alleen snel en veilig is, maar ook extreem comfortabel. Ondanks de afmetingen vindt ze de verbinding een verfijnde aanblik bieden en een rustpunt tussen de stadsdelen die ze verbindt. “Het door de bomen gevormde stukje natuur nodigt direct tot verpozen uit. Veel fietsers en voetgangers blijven even staan of rijden in wandeltempo verder. Ze bekijken het treinverkeer of genieten van het onbelemmerde zicht over de stad. Op de Moreelsebrug nemen ze een korte time-out van de drukte in de stad.” Duurzaam onderweg zijn is hier zowel gemakkelijk als aantrekkelijk, concludeert Reidl haar betoog.

De Moreelsebrug is sinds 2016 in gebruik en verbindt over de treinsporen heen de Croeselaan en het Moreelsepark. Het ontwerp is geheel gericht op uitstraling, efficiëntie en functionaliteit. Kenmerkend is de overspanning in één helder, ruimtelijk gebaar met daarbovenop een reeks bomen. Het bouwwerk fungeert zo meer als langgerekte esplanade en hoogwaardige voortzetting van de stedelijke ruimte dan specifiek als infrastructureel object.

contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000