menu sluiten

Niek Buchner, bouwkundig ingenieur 

werkt sinds 2021 bij cepezed. Het spreekt hem aan dat hij door middel van architectuur concreet kan bijdragen aan een duurzame leefomgeving, terwijl ook zijn passie voor schetsen de ruimte krijgt.

Niek haalde zijn master Architectuur aan de TU Delft. Zijn interesse voor architectuurgeschiedenis maakte dat hij koos voor de afstudeertrack Heritage & Architecture. Transformatieopgaven - ‘een gebouw met een oude ziel relevant maken voor het heden’ - spreken hem nog steeds aan, maar hij zet zijn talenten bij cepezed breder in.

‘Het toepassen van technisch vernuft in combinatie met de zoektocht naar creatieve, verrassende oplossingen maakt dit het allermooiste vak dat er bestaat’, vindt Niek. Hij koos voor cepezed vanwege onze integrale en doelmatige ontwerpmethodiek, waarbij er in de schetsfase al wordt nagedacht over duurzaamheid en hergebruik. Daarnaast vindt hij gebruikersgericht ontwerpen belangrijk: Niek verdiept zich graag in een organisatie en spant zich in om met de gebruiker tot precies de juiste werk- en leefomgevingen te komen.

Niek is een teamspeler en niet wars van complexe ruimtelijke vraagstukken. Hij scherpt zijn ideeën door te schetsen. Hij is daarom begonnen op de tenderafdeling, waar hij aan verschillende tenders werkte, waaronder Sunlight DSM in Delft, Politieverzamellocatie Drachten, House of Quantum en het 860-Squadrongebouw in Den Helder.