vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

van spaendonck ondernemingshuis

Het Van Spaendonck Ondernemingshuis is een door cepezed en cepezedinterieur ingrijpend gerevitaliseerd bedrijfsverzamelgebouw voor ondernemingsondersteunende organisaties in Tilburg. Het oorspronkelijke gebouw, voorheen het Corpac Huis genaamd, stamt uit 1968 en werd ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau Van den Broek & Bakema. Aan dit split-level pand met twee samengestelde volumes op verschillende hoogten zijn in latere jaren bouwdelen toegevoegd. In diverse opzichten als klimaat, beleving en functionaliteit voldeed het complex echter niet meer aan de eisen van nu.

cepezed heeft gekozen voor een aanpak met efficiënte, doelgerichte en weloverwogen ingrepen. cepezed heeft onderzoek gedaan naar de rentabiliteit van slopen of behouden. Dit wees uit dat een aanbouw genomineerd voor sloop beter behouden kon blijven; met beperkte interventies bleek dit goed binnen de opzet en esthetiek van het vernieuwde ondernemingshuis te passen, zodat sloop onnodige kapitaalvernietiging zou betekenen. 

Het vernieuwde gevelbeeld is geheel gebaseerd op de horizontale, zeer karakteristieke bestaande gevelritmiek en –geleding. De nieuwe façade heeft eenzelfde open-gesloten-verhouding als de oude, maar heeft met een aluminium buitenafwerking en een minimalistische detaillering een opvallend moderne uitstraling. Binnenin heeft cepezed de bestaande, gesloten structuur opengebroken. De kantoorverdiepingen zijn opnieuw ingedeeld met een grote variëteit aan typen werkplekken, van open en activiteitsgericht tot cellenkantoren en concentratieruimten afgestemd met de verschillende huurders. Bij de herindeling is ook veel aandacht besteed aan de functionaliteit en verblijfskwaliteit van de gedeelde voorzieningen als de ontspanningszones en de verschillende grootten en typen vergaderruimten. In het atrium naast de hoofdentree is voor algemeen gebruik een werkcafé met 98 zitplaatsen gerealiseerd. 

Het vernieuwde ondernemingshuis is BREEAM-Excellent gecertificeerd, waarbij voor de toetsing is uitgegaan van de normen voor nieuwbouw. De hoge mate van duurzaamheid is onder meer bereikt door hergebruik van de hoofdstructuur, trappenhuizen en, na een esthetisch opwaardering, een deel van het bestaande meubilair. Verder is de vernieuwde schil hoogisolerend en voorzien van HR++ beglazing, zijn de installaties evenals het materiaalgebruik geminimaliseerd en gebaseerd op energiezuinige, moderne technieken zoals klimaatplafonds, warmte- en koudeopslag in de grond, led-verlichting en is op het dak 200 m² aan zonnepanelen geïnstalleerd. Rondom het gebouw wordt naar ontwerp van bureau Green Curve nog een biodiversiteitstuin aangelegd. 

Onderdeel van de focus op samenwerking en verbinding is het gebruik door derden, die bedrijfsruimte kunnen huren en van de voorzieningen in het gebouw gebruik kunnen maken. Het Van Spaendonck Ondernemingshuis draagt zo ook bij aan sociale en economische duurzaamheid. 

tilburg / nederland

opdrachtgever
van spaendonck groep

vorige pagina
volgende pagina