menu sluiten

mobiliteitshub voor de wijk en de stad

Utrecht zet voor de toekomst in op grote parkeergebouwen aan de rand van de stad. Plekken waar je naast parkeren kunt overstappen op het ov of de fiets, waar je een boodschap kunt doen, of een pakket op kunt halen. cepezed won de tender voor een van deze multifunctionele hubs en trok de dubbelfunctie daarin nog een stapje verder met een publieke, houten pergola voor de aangrenzende woonbuurt.

nieuw gebouwtype
Samen met Galjema, Goudappel, Kamphuis Scheufeli, Peutz en Pieters bouwtechniek ontwerpt cepezed in Papendorp de Mobiliteitshub XL. We vinden het een spannende en leuke opgave, omdat een hub op deze schaal in Nederland nog relatief nieuw is, en we moeten anticiperen op de toekomst. Behalve als garage, fietsenmaker en fitnessclub functioneert deze hub ook nog eens als geluidswal. Hij is bedoeld als overstapmachine, maar blijft menselijk.

parkeren op afstand
De wijk Papendorp ontwikkelt zich de komende jaren tot een gemengd woon- en werkgebied. De hub is bedoeld voor zowel de mensen die in Papendorp werken of doorreizen naar het centrum, als de bewoners van de nieuwe woonbuurt, Groenewoud. Die buurt, een ontwerp van JCAU, wordt namelijk autoluw. De gemeente Utrecht noemt dit principe ‘Parkeren op Afstand’. De mobiliteitshub bedient ook de bewoners van de autoluwe nieuwe Utrechtse woonbuurten in het Beurskwartier en de Merwedekanaalzone.

slim bouwsysteem
We ontwerpen een stevig, efficiënt parkeergedeelte, waarvan de grootte door een slim bouwsysteem aanpasbaar is. Daglicht valt tot ver over de parkeerdecks en er is een vriendelijk houten frame omheen gevouwen. Beplanting wordt geconcentreerd op de stoep, in de ov-zone en op het houten frame, dat daardoor een soort pergola wordt, grenzend aan de binnentuin van de woningen.

pergola
De pergola fungeert als de looproute voor de parkeergarage, maar is ook een publieke zone. De precieze inrichting en het gebruik ervan wordt nog bepaald in samenspraak met de bewoners. Het frame leent zich voor uiteenlopende zaken als buurtbarbecues, voorstellingen, werk- of overlegplekken of een basketbalkooitje. De ene helft van het gebouw krijgt een groendak, op de andere liggen pv-panelen. Die maken van de hub een energieneutraal gebouw en mogelijk ook een ‘buurtbatterij’.

ervaring
Het streven is om zoveel mogelijk circulair te werk te gaan, onder meer door glas uit tuinbouwkassen te hergebruiken. Naast het ‘opbreken’ van het auto- en voetgangersdeel, breken we ook de zeer lange gevel op, door in het midden de hellingbanen te situeren. cepezed deed voor het ontwerp van de Mobiliteitshub XL ervaring op met de Smart Mobility Hub in Amsterdam Zuidoost, momenteel in uitvoering.

De komende tijd werken we aan het schetsontwerp, dat is gebaseerd op de visie die we voor de gemeente Utrecht maakten. De visie geeft een idee van hoe de mobiliteitshub eruit zou kunnen zien.

gerelateerde projecten:
wega.punt
smart mobilty hub amsterdam

mhxl | cepezed
afbeelding uit de visie | cepezed
contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000