menu sluiten

politieverzamellocatie drachten

bekijk

politieverzamellocatie drachten 

Op bedrijventerrein A7-Noord in Drachten staan enkele gebouwen van de politie, waaronder een 112-meldkamer. Deze locatie wordt vanwege de reorganisatie van Politie Noord Nederland uitgebreid met andere functies. De karakteristiek van de bestaande gebouwen is verwerkt in de nieuwe architectuur. Het meest opvallende aan het omvangrijke ontwerp is het parkachtige geheel. Vanwege de bijzondere ligging op 3 eilanden werken cepezed en BoschSlabbers Landschapsarchitecten er dan ook zo goed als integraal aan.

 • opdrachtgever(s)
 • politie
 • locatie
 • drachten
 • gebruiker(s)
 • Politie eenheid Noord Nederland
 • expertise
 • architectuur
  cepezed interieur
 • projectbrochure

bestaande bouw en nieuwbouw  

De nieuwbouw verschilt weliswaar in maat en vorm, maar hoort duidelijk bij een architectonische familie. Bestaande bouw krijgt een nieuwe vleugel of wisselt van functie en er komen 4 nieuwe gebouwen bij. Ook de parkeervelden worden heraangelegd, dit keer met halfverharding. De esthetiek van de bestaande meldkamer, een gebouw uit 2010, is in grote lijnen overgenomen in de nieuwbouw: een gesloten, horizontaal gelede, donkere plint met een verticaal gelede opbouw van glas en zilverkleurig staal. Voor de functies onderin de gebouwen geldt over het algemeen een hoge weerstandsklasse. Het meer open volume erboven huist onder meer kantoren en laboratoria.

cepezed

verbijzondering  

Door uit te gaan van een efficiënt bouwpakket is het mogelijk de architectuur eenduidig te houden en alle bijzondere functies kostenefficiënt in te passen. Wel heeft elk gebouw een verbijzonderde ruimte, zoals bijvoorbeeld een patio, of een aangename verbindingszone met daklichten en houten dakliggers. Daaraan is, binnen het opgedragen budget, net iets meer besteed. Om het functionele en doelmatige karakter op de andere plekken niet de overhand te laten krijgen, zijn de ontwerpen met veel aandacht gedetailleerd. Losse elementen aan de gevel zijn zoveel mogelijk ‘opgeruimd’ achter uniforme randen.

cepezed

het landschap is leidend  

Het meest sprekende aan het ontwerp is de nauwkeurige wijze waarop de gebouwen, parkeerplaatsen en bruggen zijn ingebed in het groen: het landschap is leidend. De bestaande, lange zichtlijnen over het water worden gekoesterd en het ontwerp voorziet ook de voor Friesland zo karakteristieke, groene waterzomen. De oevers krijgen natuurlijke rietbegroeiing en wadi-achtige taluds, die de ecologie verrijken. Tussen parkeerstroken komen gleuven voor waterretentie, dit zijn ook een soort wadi’s. Buitendeuren zijn zo gesitueerd dat er een aanleiding is om aan het water te gaan zitten, waar vlonders en zitelementen komen.

cepezed

eilanden  

De structuur van eilanden is een gegeven in bedrijventerrein A7-Noord. De gebouwen staan niet pal aan het water, zodat de groene zoom breed genoeg is voor natuurontwikkeling en om in te verpozen. Bruggenhoofden worden zo elegant mogelijk, om het idee van een eiland te bestendigen. De adressen Kelvinlaan 2 en 4 worden samengevoegd, maar wel zo vormgegeven dat de situatie voor de veiligheid, het verkeer én voor de ecologie optimaal is - de verhouding tussen land en water mag van het waterschap sowieso niet wijzigen. Het efficiënt inpassen van de verkeersbewegingen, zoals de routes voor allerlei politiematerieel en voor burgers, was een complexe puzzel. Het is gelukt om die te leggen zonder in te boeten op landschappelijkheid.

partners

 • landschapsarchitecten: Boschslabbers
 • installaties, brandveiligheid, bouwfysica: deerns
 • constructies: abtwassenaar
 • kostencalculatie en bestek: multical
contact
mail bd@cepezed.nl of 
bel ons business development team op +31 (0)15 2150000