vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

onderzoeksgebouw vrije universiteit amsterdam

Ontwerp voor de nieuwbouw van een 27.000 m2 tellend bèta-medisch onderzoeksgebouw voor de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam. cepezed realiseert het nieuwe VU-gebouw samen met de ingenieursbureaus Pieters Bouwtechniek, DWA en DGMR, die verantwoordelijk zijn voor respectievelijk de constructies, het installatieadvies en de bouwfysica. AT Osborne is betrokken als kostenadviseur.

Het gebouw ten behoeve van onderwijs en onderzoek in de Health & Life Sciences maakt onderdeel uit van de VU Campus Zuidas en komt te staan op de locatie School Werk Tuinen langs de De Boelelaan. Deze bevindt zich tussen het bestaande O|2 Labgebouw, het ACTA-gebouw, kantoorgebouw The Edge en Sportclub Buitenveldert. De ontwikkeling vormt een belangrijke stap in de vernieuwing van de bètahuisvesting en onderzoeksinfrastructuur van de VU. 

Programmatisch gaat het onderzoeksgebouw een breed scala aan functies en faciliteiten bevatten, zoals uiteenlopende typen onderwijsruimten, ruimten voor zelfstudie, werk- en kantoorplekken en uitgebreide labvoorzieningen met verschillende doelen en klassen, waaronder practicaruimten, ML-I & ML-II labs, alsmede ruimten voor elektronenmicroscopie en laserfaciliteiten. Daarbij zijn eveneens faciliteiten voor samenwerking met derden voorzien. Ook gaat het gebouw campusvoorzieningen als horeca, ontmoetings- en vergaderplekken en een technology service center bevatten.

Betreft duurzaamheid is de inzet een BREEAM-Excellent gecertificeerd, leefbaar, energiezuinig en levensduurbestendig gebouw. Maatregelen daartoe maken dan ook van het begin af aan deel uit van het ontwerp, dat zich momenteel in de technische uitwerking bevindt. De bouw start naar verwachting eind 2019 en de ingebruikname staat gepland voor 2021.  

amsterdam

opdrachtgever
vu

vorige pagina
volgende pagina